Uutiset Maatalous

Luonnonvarakeskus selvittää sähkönjakeluhäiriöiden vaikutuksia elintarvikeketjujen jatkuvuuteen Huoltovarmuuskeskuksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa tutkimushankkeessa.

Tutkittavia elintarvikeketjuja ovat: maito, leipävilja, sianliha, broilerin liha ja kasvihuonevihannekset. Hankkeessa pyritään selvittämään millä tavalla sähkökatko vaikuttaa yksittäisiin ketjun prosesseihin, kuinka sähkökatkoihin on tällä hetkellä varauduttu, kuinka ketjut palautuvat sähkökatkon jälkeen ja kuinka sähkökatkoihin tulisi varautua tulevaisuudessa. Selvitykset on tarkoitus tehdä kyselytutkimuksena tuotantotiloilta ja teurastamoilta.

Pyydämme yhteistyötä kaikilta broilerituottajilta ja sikatalousyrittäjiltä, ja kannustamme vastaamaan kyselyyn!

Antamianne tietoja hyödynnetään hankkeessa tehtävässä sähköriippuvuuskartoituksessa. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta tutkimushankkeen ulkopuolisille tahoille. Tutkimustulokset raportoidaan niin, että yksittäisen tilan tiedot eivät ole tunnistettavissa.

Tämä kysely on sama, joka oli kierrossa keväällä 2016, joten jos olette vastannut siihen, teidän ei ole tarpeellista vastata enää tähän. Tutkimuksen kattavuuden ja luotettavuuden takia kaipaamme kuitenkin lisää vastauksia.