Uutiset Maatalous

Alan Schulman, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin ryhmänjohtaja, on valittu EPSO:n (European Plant Science Organisation) puheenjohtajaksi. Hänen kolmivuotinen kautensa alkoi 1.12.2018.

EPSO on sitoutumaton järjestö, joka edustaa yli 220 tutkimuslaitosta, osastoa ja yliopistoa 31:ssä Euroopan maassa ja myös joissakin Euroopan ulkopuolisissa maissa. Tutkimuslaitoksissa, osastoissa ja yliopistoissa työskentelee 26 000 kasvitieteen tutkijaa ja avustavia henkilöitä. Sen lisäksi  EPSO:lla on yli 3 300 henkilöjäsentä.

EPSOa johtaa jäsenjärjestöjen valitsema puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kymmenhenkinen hallitus. Suomen jäsenjärjestöt ovat Luke, VTT sekä Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistot.Vuonna 2000 perustetun EPSOn tehtävä on parantaa kasvitieteen merkittävyyttä ja ja näkyvyyttä Euroopassa. EPSOn päämääränä on parantaa kasvitieteen ymmärrettävyyttä, tehostaa tutkimuksen rahoitusta ja koordinoida tutkimusta kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. EPSO tekee yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan parlamentin edustajien ja kansallisten poliitikoiden kanssa sekä antaa suosituksia eurooppalaisesta ja globaalista tiedepolitiikasta. EPSO oli perustamassa ensimmäistä eurooppalaista teknologiayhteisöä ’Plants for the Future’ (Plant-ETP) vuonna 2004. EPSO työskentelee siellä yhdessä European Seed Associationin (ESA), teollisuudessa toimivien yritysten ja eurooppalaisia maanviljelijöitä edustavan Copa-Cogecan kanssa.