Uutiset Ilmasto, Maatalous, Ympäristö

Loimijokeen laskevaan hevostarhojen valumavesiä kokoavaan ojaan asennettiin kesän ja syksyn 2020 aikana hiekkaa ja biohiiltä sisältävä biohiekkasuodatin. Suodattimen avulla on tarkoitus poistaa hevostilan valumavesien mahdollisesti sisältämiä epäpuhtauksia, kuten suolistoperäisiä mikrobeja. Loimijoki sijaitsee Kanta-Hämeessä, ja se on osa Kokemäenjoen vesistöä.

Suodatin toteutettiin Kanta-Hämeessä meneillään olevassa ”Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi” -hankkeessa, jossa kartoitetaan taudinaiheuttajien esiintymistä, alkuperää ja kulkeutumista vesiin. Tarkoituksena on selvittää talous-, uima- ja kasteluvesien mahdollisia saastumisriskejä sekä riskien hallintaa.

– Projektissa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisukeinoja riskien minimoimiseksi yhteistyössä yritysten kanssa.  Ypäjän Hevosopiston alueelle sijoitettu suodatinratkaisu on tästä yksi esimerkki, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Markku Saastamoinen.

Valumavedet hallintaan

Kaksilokeroisessa Maajussi Biohiekkasuodattimessa valumavesi kulkee erikseen biohiilihiekkaseoksen ja pelkän hiekan läpi. Säännöllisesti otettavien vesinäytteiden avulla selvitetään, kuinka tehokkaasti erilaiset suodatinmassat vähentävät valumaveden mikrobikuormaa, ja mikä on suodatinmateriaalien käyttöikä.

– Arvioitu vaihtoväli on 3-5 vuotta riippuen läpikulkevista vesimääristä, kertoo suodattimen valmistaneen yrityksen Biojussi/Harxo Oy:n tuotanto- ja kehitysvastaava Jukka Harjula.

Suolistoperäisiä taudinaiheuttajia, kuten bakteereja ja viruksia, voi päätyä vesiympäristöön eläinten jaloittelutarhojen lisäksi kaupunkien pinnoilta huuhtoutuvien valumavesien mukana tai jätevedenpuhdistamoilta tehokkaista poistomenetelmistä huolimatta.

Etenkin sulamisvedet ja poikkeavat säätilat, kuten rankkasateet ja tulvat, lisäävät päästöriskiä. Ilmastonmuutoksen seurauksena talvet ovat entistä lauhempia, mikä lisää valumavesien määriä. Riski sairastua Suomessa suolistoinfektioon veden hyöty- ja virkistyskäytön seurauksena on kuitenkin suhteellisen pieni.

Hankkeessa ovat mukana Luken lisäksi Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Biojussi/Harxo Oy, Ypäjän Hevosopisto Oy ja Loimijoen suojeluprojektiin osallistunut Ypäjän kunta. Hanke ajoittuu välille 2019-2021, ja se on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).