Uutiset Maatalous, Metsä, Talous, Yleinen, Ympäristö

Lukessa on kehitetty monitavoitteisessa ja osallistavassa päätöksenteossa auttava työkalu YODA (Your Own Decision Aid). Se soveltuu haastaviin päätöksentekotilanteisiin, kuten vaikkapa hakkuu-, suojelu- tai virkistyskohteiden valintaan. YODA ja sen asiantuntijat ovat Luken asiakkaiden käytössä.

yoda, verkkopalvelu

– Helppokäyttöinen YODA sopii hyvin esimerkiksi maankäytön päätöksentekoon, mutta sitä voidaan käyttää myös monissa muissa monimutkaisissa valintatilanteissa, vaikkapa silloin, kun osallistujien tavoitteet ja näkemykset ovat ristiriidassa, kertoo Yodan kehittämisestä vastannut Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija Mikko Kurttila.

Työkalua voidaan hyödyntää tutkimusmaailmassa esimerkiksi rahoitettavien tutkimusprojektien valinnassa. Luonnonvarojen käyttöä suunnittelevat organisaatiot voivat käyttää sitä esimerkiksi erilaisten strategioiden päivitykseen, strategisten toimenpiteiden sekä hakkuu-, suojelu- tai virkistyskohteiden valintaan. YODAlle sopivia valintatilanteita voisivat olla myös tietyn alueen tieverkoston kunnostuskohteiden valinta.

Apu luonnonvarasuunnitteluun ja maakuntakaavoitukseen

YODA auttaa esimerkiksi päätöksenteossa, jossa halutaan löytää vain yksi, tavoitteisiin parhaiten vastaava vaihtoehto.

– Esimerkiksi Metsähallituksen vuoden 2005 luonnonvarasuunnittelussa Länsi- ja Itä-Lapissa haettiin vaihtoehtoa, joka samanaikaisesti huomioi sekä puuntuotannolliset tavoitteet, monimuotoisuuden suojelun sekä metsien virkistyskäytön. Lopputuloksena saatiin suunnittelun eri osapuolia parhaiten tyydyttävä luonnonvarasuunnitelma, toteaa Mikko Kurttila.

YODAa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa halutaan valita useiden projektien kokonaisuus eli projektisalkku, joka samanaikaisesti huomioi erilaiset tavoitteet ja rajoitteet.

– Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen yhteydessä valittiin kaavaan sijoitettavat turvetuotantoalueet. Tarkasteltavasta suo-alasta valittiin YODAn avulla tuotantoon parhaiten soveltuvat kohteet perustuen muun muassa niiden pinta-alaan ja turpeen energiapitoisuuteen, monimuotoisuuteen sekä turvetuotannon ennustettuihin ilmasto- ja vesistövaikutuksiin, kertoo EU:n rahoittamaa, LIFEPeatLandUse-hanketta johtanut professori Anne Tolvanen Lukesta.

– Lopullinen aluevalinta tehtiin asiantuntijoiden vetämissä työpajoissa, joihin osallistui useiden eri sidosryhmien edustajia. YODA sai paljon positiivista palautetta sen helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä, Tolvanen lisää tyytyväisenä.

Kuinka alkuun Yodan kanssa?

YODAn käytön lähtötilanteessa määritetään eri päätösvaihtoehdot (projektit) sekä niiden ominaisuudet tai niiden aiheuttamat vaikutukset. Vaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi erilaisten ennustelaskelmien avulla, kuten LIFEPeatLandUse-hankkeessa tehtiin.

Myös asiantuntija-arviointiin perustuvan numeerisen aineiston hyödyntäminen on mahdollista. Tiedot päätösvaihtoehdoista ja muuttujista tallennetaan YODAn tietokantaan. Tämän jälkeen päätöksentekoon osallistuvat tahot voivat antaa vaihtoehdoista omat näkemyksensä joko työpajojen yhteydessä tai suoraan YODA-sovelluksessa netin kautta.

Katso myös