Uutiset Metsä, Tilasto

Yksityismetsien liiketulos laski 10 prosenttia eli vuosien 2013–2015 tasolle. Hakkuiden alenemisen takia nettokasvun osuus puuntuotannon sijoitustuotosta nousi selvästi korkeammaksi kuin aikaisemmin.

Vuonna 2020 metsäteollisuuden työtaistelut alkuvuodesta ja myöhemmin koronaepidemian aiheuttama epävarmuus näkyivät yksityismetsätalouden kannattavuudessa. Liiketulos putosi reaalisesti 10 prosenttia 114 euroon hehtaarilta (1 567 milj. €), kun rahan arvo muutettiin kuluttajahintaindeksillä. Lasku oli samansuuruinen edellisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna. Liiketuloksen lasku jatkui toista vuotta, koska hakkuumäärät vähenivät 10 prosenttia ja reaaliset pystykauppahinnat alenivat kuusikuitupuuta lukuun ottamatta.

Liiketulos aleni lähes kaikissa maakunnissa

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos oli 145 euroa hehtaarilta (-11 % edellisvuodesta) ja Pohjois-Suomessa 53 euroa hehtaarilta (-6 %). Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.

Maakunnittain suurimmat hehtaarikohtaiset tulokset olivat edelleen Kanta-Hämeessä (215 €/ha) ja Päijät-Hämeessä (214 €/ha). Lapissa liiketulos oli 35 euroa hehtaarilta, ja tulos nousi siellä prosentin edellisvuodesta. Reaalisesti tulos laski eniten Etelä-Karjalassa (-19 %) ja Kymenlaaksossa (-17 %). Liiketulos laski kaikissa muissa maakunnissa paitsi Lapissa.

– Vaikka lasku oli selvää, niin paljon pahempaakin pelättiin koronapandemian alussa. Mitään 1990-luvun alun laman tai finanssikriisin kaltaista romahdusta ei tullut, ja notkahduksesta toipuminen on ollut poikkeuksellisen nopeaa, tuumii Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Esa Uotila.

Graafinen esitys yksityismetsätalouden liiketulos suuralueittain vuosina 1991-2020.

Hakkuut alhaalla, tuottoa kasvusta

Puuntuotannon sijoitustuotto jäi 2,6 prosenttiin vuonna 2020. Tuotto nousi edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä. Edeltävän viiden vuoden aikana keskimääräinen tuotto oli kuitenkin nykyistä parempi, sillä siitä pudotusta oli kolme prosenttiyksikköä

Luken sijoitustuottolaskelmassa tuotto on jaettu viiteen osaan. Puunmyyntitulot lisäsivät tuottoa 3,4, puuston nettokasvu 1,7 ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksikköä. Pystykauppahintojen lasku vei sijoitustuotosta 1,9 prosenttiyksikköä ja puuntuotannon kokonaiskustannukset 0,4 prosenttiyksikköä. Koska hakkuumäärät jäivät selvästi edellisiä vuosia alemmiksi, puuston nettokasvun arvon osuus tuotosta oli tavanomaista suurempi.

– Puuntuotannon sijoitustuoton laskentamenetelmä kehitettiin alun perin eri sijoitusmuotojen tuottojen vertailuun. Laskelmassa esimerkiksi yksi kuutiometri kuusitukkia on ”osake”, jonka arvo määräytyy maakunnittaisilla puumarkkinoilla. Omaisuuden arvo lasketaan kertomalla osakkeen määrä sen hinnalla. Vuonna 2020 näin laskettu yksityismetsien arvo oli 50,5 miljardia euroa, eli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, taustoittaa Uotila.

Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon sijoitustuottoa vuosien varrella enimmillään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin. Ilman puun hintamuutoksia tuotto olisi pysynyt viime vuosina 4,5 prosentin tuntumassa.

Tietoa tilastoista

Yksityismetsätalouden liiketulos -tilastossa tulot käsittävät teollisuus- ja energiapuuhakkuiden sekä omaan käyttöön hakatun puun määrien ja pystykauppahintojen perusteella lasketut bruttokantorahatulot sekä valtion tuet puuntuotantoon. Menoja ovat yksityismetsätalouden metsänhoito- ja metsänparannusinvestoinnit sekä hallinto- ja muut menot. Tulot ja puuntuotannon investoinnit perustuvat alueittaisiin tilastotietoihin sekä pääosin arvioituihin hallinto- ja muihin menoihin.

Metsä sijoituskohteena -tilastossa julkaistava Puuntuotannon sijoitustuotto on hakkuiden, pystykauppahintojen, valtion metsätaloudelle myöntämien tukien, puuntuotannon menojen ja puustotietojen perusteella laskettu tuottoindeksi. Laskelmassa tulot ja menot suhteutetaan puustomäärien ja pystykauppahintojen perusteella laskettuun puuston arvoon. Tiedot perustuvat Luken tilastoihin ja Valtakunnan metsin inventointeihin (VMI).