Uutiset Maatalous, Tilasto

Kotimaista leipäviljaa riitti vuoden 2019 sadosta kotimaiseen tarpeeseen. Suomeen tuotiin historiallisen vähän viljaa ajanjaksolla heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2020. Tärkein syy lienee se, että Suomessa korjattiin syksyllä 2019 suurin ruissato 30 vuoteen. Toinen syy on suhteellisen hyvä sato myös vehnästä, ohrasta ja kaurasta.

– Suomesta viedään enemmän viljaa kuin tuodaan. Poikkeuksena ovat vain katovuodet. Lähihistoriassa kaksi peräkkäistä katovuotta 1987 ja 1988 käänsivät viljan tuonnin vientiä suuremmaksi, toteaa yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Ruista. (kuva: Tapio Tuomela)

Ohraa käytettiin eniten rehuksi

Vaikka ohra on ruokapöydissämme vähiten syöty vilja, on se rehuviljana tärkein vilja. Vuoden 2019 1,7 miljardin kilon ohrasadosta käytettiin puolet kotieläinten ruokintaan. Kaura ja vehnä ovat myös merkittäviä rehuviljoja – noin 40 prosenttia molempien sadosta päätyi rehuksi.

Kaura yhä tärkeämpi leipävilja

Suomalaista kauraa käytetään yhä enemmän ruoaksi. Kotimainen elintarviketeollisuus on lisännyt kauran käyttöä satovuoden 1995–96 noin 25 miljoonasta kilosta jo 138 miljoonaan kiloon. Kaikkea tätä kauramäärää emme käytä kotimaassa, vaan osa kaurajalosteista viedään ulkomaille. Lisäksi mitä todennäköisimmin Suomesta jyvinä viety kaura päätyy pääosin ruokakäyttöön.

Sadosta viidennes vientiin

Kotimainen viljan käyttö on vuosittain noin kolme miljardia kiloa. Vuoden 2019 noin 3,9 miljardin kilon sadosta riitti siis vientiinkin. Yli puolet viennistä oli kauraa, yli 400 miljoonaa kiloa. Se on suurin kauran vientimäärä 17 vuoteen. Ohraa ja vehnää vietiin myös eniten kolmeen satovuoteen.

Varastointi tasaa satovaihteluita

Viljan varastointi maatiloilla ja viljaa käyttävässä teollisuudessa ja kaupassa pystyy tasaamaan pieniä satovaihteluja. Uuden satokauden 2020–2021 kynnyksellä tavanomaista suuremmat viljavarastot ovatkin tarpeen, sillä jatkuvat sateet ovat estäneet viljankorjuuta ja kaikkea viljasatoa ei saada korjattua. Viljasatonäkymät ovat siten heikentyneet olennaisesti muutamassa viikossa.

Tilaston taustaa

Luken Tilastopalvelut seuraa kotimaisen viljan tuotantoa, käyttöä, kulutusta ja varastoja saatavilla olevien tilastotietojen pohjalta. Sekä viljatase- että maatilojen sadonkäyttötilasto kootaan satovuosittain. Viimeisimmät tilastot ovat arvioita satovuodelta 1.7.2019–30.6.2020. Tilastotiedot ovat saatavilla Luken stat.luke.fi-verkkopalvelusta. Myös Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa kuluvan satovuoden tilannetta neljä kertaa vuodessa verkkosivuillaan.