Uutiset Maatalous, Tilasto

Syksy 2018 oli toinen perättäinen niukan viljasadon vuosi. Noin 2,7 miljardin kilon viljasadosta riitti maatiloilta myyntiin 60 prosenttia. Maatiloilta myydystä viljasta vietiin ulkomaille neljännes, noin 400 miljoonaa kiloa. Vienti oli vähäisintä vuosikymmeneen.

– Maatilojen viljavarastot hupenivat viime vuonna, kun sato jäi pienemmäksi kuin vuosittainen viljan käyttö. Suomessa viljasatoa on käytetty vuosittain noin kolme miljardia kiloa, toteaa yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Sadosta pääosa ruokintaan

Suomessa tuotetusta viljasta pääosa käytetään kotieläinten ruokintaan – vuoden 2018 sadosta noin 56 prosenttia. Ohra, vehnä ja kaura ovat tärkeitä rehuviljoja Suomessa. Vain ruis on suomalaisille puhtaasti elintarvikevilja.

Vienti vähäisintä vuosikymmeneen

Kaura on suomalainen vientivilja. Myös vuoden 2018 kaurasadosta yli kolmannes eli 300 miljoonaa kiloa vietiin Suomesta ulkomaille. Kun kauran vienti on vakiintunutta, on muiden viljojen vientiä lähinnä niinä vuosina, jolloin niiden sato ylittää kotimaisen kulutuksen. Ajanjaksona 1.7.2018 – 30.6.2019 vain ohran vienti oli merkittävää – lähes 80 miljoonaa kiloa.

Tilaston taustaa

Luken Tilastopalvelut seuraa kotimaisen viljan tuotantoa, käyttöä, kulutusta ja varastoja saatavilla olevien tilastotietojen pohjalta. Sekä viljatase- että maatilojen sadonkäyttötilasto kootaan satovuosittain. Viimeisimmät tilastot ovat arvioita satovuodelta 1.7.2018–30.6.2019. Tilastotiedot ovat saatavilla Luken stat.luke.fi-verkkopalvelusta. Myös Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa kuluvan satovuoden tilannetta neljä kertaa vuodessa verkkosivuillaan