Uutiset Maaseutu, Maatalous

Luonnonvarakeskuksen tutkijat Sari Himanen, Riitta Savikko, Karoliina Rimhanen ja Hanna Mäkinen saivat Tieteenkesyttäjä 2015 -tunnustuksen Mikkelin Tiedepäivässä. Palkinnon perusteena on ansiokas ja käytännönläheinen viestintä ilmastonmuutoksesta.

Palkinnon saajat ovat tarjonneet paitsi tietoa myös mahdollisuuden keskustella ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumiskeinoista tavalla, joka vastaa maaseudun toimijoiden tarpeita. Tärkeä tavoite on ollut saada eri toimijat – viljelijät, neuvojat, tutkijat, opettajat ja opiskelijat, viranomaiset, päättäjät – keskustelemaan keskenään. Viestintää on tehty Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hankkeessa.

– Koemme, että palkinto on kannustus tutkimustietoa käytäntöön vievälle ja vuoropuheluun panostavalle työlle. Tunnustus kuuluu paitsi hankkeen vetäjille, niin myös kaikille työpajoissa alustajina ja osallistujina olleille tutkijoille, neuvojille sekä edelläkävijäviljelijöille. Yhdessä keskustellen on syntynyt uusia ideoita ilmastoviisaiden ratkaisujen suunnitteluun, kiittää Sari Himanen koko työryhmän puolesta.

Uskoa tulevaisuuteen

Hankkeessa on tuotu ennakoiva ilmastonmuutokseen varautuminen lähemmäksi maatilojen nykypäivän toimintaa. Sillä, että osallistujat ovat päässeet tapaamaan muita aiheesta kiinnostuneita, on lisätty avoimuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

– Monet viljelijät ovat huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista työhönsä. Huolta herättää esimerkiksi se, estävätkö syyssateet puimaan pääsyn. Viljelijät ovat kiinnostuneita ilmastonmuutokseen varautumisesta, kuten satovarmuuden parantamisesta ja uusiutuvan energian tuottamismahdollisuuksista. Suomessa on paljon edelläkävijäviljelijöitä, osaamista ja rohkeutta kokeiluihin, kertoo Riitta Savikko kokemuksistaan.

Työ opettaa tekijäänsä

Myös tutkijat ovat oppineet uutta työpajoissa.

– Ilmastonmuutos on aika abstrakti aihe, mutta pieniin paloihin palastelemalla, hyvistä esimerkeistä kertomalla ja keskustelulla siitä on saatu otetta ja pystytty tuomaan esiin käytännönläheisiä ratkaisuja, summaa Karoliina Rimhanen.

Työpajoissa ovat yhdistyneet paitsi eri toimijoiden niin myös eri tieteenalojen näkemykset. Ilmastonmuutos on esimerkki monivaikutteisesta ilmiöstä, johon varautumisessa on välttämätöntä tehdä yhteistyötä eri tieteenalojen välillä. Toimien seurauksia ja tavoitteita pitää pohtia myös pidemmällä aikavälillä.

– Työpajoissa tutkija saa palautetta, arvokasta tietoa tutkimuksensa hyödynnettävyydestä käytännössä. Osallistujat taas voivat arvioida, mikä tutkimustieto on tärkeää käytännön ratkaisujen kehittämiseksi, kuvaa Hanna Mäkinen.

Työpajoissa on selvästi huomattu, miten tärkeää on tarjota yleistajuista tutkimustietoa. Tiede ja toimijat kohtaavat vasta, kun tieto jalostetaan helposti ymmärrettävään muotoon.

Tieteenkesyttäjät vasemmalta Sari Himanen, Riitta Savikko, Karoliina Rimhanen, Hanna Mäkinen. Kuva: Kati Hoffren
Tieteenkesyttäjät vasemmalta Sari Himanen, Riitta Savikko, Karoliina Rimhanen, Hanna Mäkinen. Kuva: Kati Hoffren

ILMASE-hanke toteutettiin Luonnonvarakeskus Mikkelin toimipaikassa vuosina 2011–2014, ja se rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kesällä 2014 ILMASE-hanke valittiin EU:n maaseutuohjelman 2007–2013 hankkeiden valiojoukkoon.

Hankkeessa tehtyä:
Ilmase-tiedonvälityshankkeessa on järjestetty eri puolilla Suomea 12 työpajaa, joissa on ollut yhteensä noin 300 osallistujaa. Työpajoissa käsiteltiin kullekin seudulle olennaista teemaa, esimerkiksi kestävää maidontuotantoa, nurmentuotantoa muuttuvassa ilmastossa, maan rakenteen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä  tai energiaomavaraisuuden mahdollisuuksia. Työpajateemat valittiin eri toimijoiden ilmastotietotarpeista tehdyn alkuselvityksen pohjalta. Hankkeessa on tuotettu ilmase.fi-verkkosivusto, johon on koottu tietopaketteja viljelijöille muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja hillintäkeinoista. Sivustolta löytyvät myös työpajojen esitelmät sekä loppuseminaarin videoinnit.

Tieteenkesyttäjä-palkinto jaetaan vuosittain Mikkelin Tiedepäivässä ja saajan nimeää Mikkelin Tiedepäivän ohjausryhmä.