Uutiset Maatalous, Ruoka, Talous, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä runsaat 400 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Määrä on yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja pienin sitten vuoden 2012.

Eniten varastoissa oli ohraa, 141 miljoonaa kiloa. Kauraa oli varastoissa 115 miljoonaa kiloa, vehnää 99 miljoonaa kiloa ja ruista 54 miljoonaa kiloa.

Maatiloilta myyntiin vähemmän vehnää, suurin pudotus rehuvehnässä

Kotimainen viljaa käyttävä teollisuus ja viljan välittäjät ostivat satovuoden 2018/2019 (1.7.2018–30.6.2019) aikana suoraan maatiloilta yhteensä 1,6 miljardia kiloa viljaa. Määrä oli runsaat 0,2 miljardia kiloa pienempi kuin edellisenä satovuonna. Tähän vaikuttanee vuoden 2018 pieni viljasato, 2,7 miljardia kiloa. Eniten huono kesä vaikutti vehnä- ja ruissatoihin.

Ohraa ostettiin lähes saman verran kuin edellisenä satovuonna, 655 miljoonaa kiloa. Kauraa tuli markkinoille 543 miljoonaa kiloa eli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä satovuonna. Ruista ostettiin maatiloilta 63 miljoonaa kiloa, mikä on lähes kolmannes vähemmän kuin edellisen satovuoden aikana.

Vehnää päätyi maatiloilta markkinoille vähemmän kuin edellisen satovuoden aikana, yhteensä 371 miljoonaa kiloa. Siitä ostohetkellä leipävehnäksi luokiteltua oli 169 miljoonaa kiloa, mikä on 13 prosenttia edellistä satovuotta vähemmän. Rehuvehnää ostettiin 202 miljoonaa kiloa eli 39 prosenttia vähemmän kuin edellisenä satovuonna.

Viljan hinnat edellistä satovuotta korkeammalla

– Viljan tuottajahintoja seurataan kuukausittain. Kaikkien viljalajien hinnat nousivat syksyllä 2018. Samalla leipävehnän ja rehuvehnän hintojen välinen ero kapeni, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Lukesta.

Keväällä 2019 hinnat lähtivät taas lievään laskuun. Kesäkuussa leipävehnän keskimääräinen perushinta oli 194 euroa tonnilta ja rehuohran 170 euroa tonnilta. Leipävehnän hinta on 14 prosenttia ja rehuohran 15 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Viljan käyttö 1,3 miljardia kiloa

Kotimainen teollisuus käytti satovuoden 2018/2019 aikana sekä kotimaista että ulkomailta tuotua viljaa yhteensä runsaat 1,3 miljardia kiloa. Määrä on 59 miljoonaa kiloa edellistä satovuotta vähemmän.

Käyttö lasketaan viljan ensimmäisen käyttökohteen mukaan. Rehuteollisuus käytti viljaa edellistä satovuotta hieman vähemmän, yhteensä 563 miljoonaa kiloa. Elintarviketeollisuus käytti viljaa yhteensä 428 miljoonaa kiloa ja muu teollisuus 339 miljoonaa kiloa. Muu teollinen käyttö sisältää muun muassa mallastuksen sekä etanolin, tärkkelyksen, liimajauhon ja entsyymien valmistuksen.

Rehuteollisuus käytti eniten ohraa, 38 prosenttia. Loput olivat vehnää ja kauraa, yhtä paljon kumpaakin. Vehnän rehukäyttö on pienentynyt edellisestä satovuodesta 29 miljoonalla kilolla ja kauran 42 miljoonalla kilolla. Elintarviketeollisuuden käyttämästä viljasta puolet oli vehnää, neljännes kauraa, pieni määrä eli kaksi prosenttia ohraa ja loput ruista.

Tilaston taustaa

Viljan osto- eli kauppaantulotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljavarastoja kesä- tai joulukuun lopussa.