Uutiset Maaseutu, Maatalous, Tilasto

Tämänhetkisten satonäkymien mukaan viljasadosta on tulossa keskinkertainen, noin 3,3 miljardia kiloa, ja se kattaa kotimaisen kulutuksen. Kokonaisuudessaan viljasato on jäämässä 16 prosenttia viime vuotta heikommaksi.

Arvioitu 3,3 miljardin kilon viljasatoarvio sisältää neljä tärkeintä viljaamme: ohra 1,4 miljardia kiloa, kaura 1,1 miljardia kiloa, vehnä 710 miljoonaa kiloa ja ruis 70 miljoonaa kiloa.

Kaikkien viljojen sato-odotukset ovat viime vuotta heikommat.

– Ruissato puolittuu, vehnäsato vähenee viidenneksen, ohrasato vähenee kuudesosan ja kaura muutaman prosentin viime vuodesta. Määrällisesti eniten pienenee ohrasato, 310 miljoonaa kiloa, ja prosentuaalisesti ruissato, 62 prosenttia, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala.

Rukiin osalta vuoden 2019 varastot käyttöön – kauraa riittää vientiin

Ruissato kattaa toteutuessaan noin 70 prosenttia kotimaisesta rukiin tarpeesta. Vajeen voi korvata vuoden 2019 hyvä sato, jota on vielä jäljellä kotimaisissa varastoissa.

Halutuimman vientiviljamme, kauran, satonäkymät ovat lähes viime vuoden tasoa. Se taannee sen, että kauran vienti jatkuu myös tulevan syksyn sadosta.

Hernesato historiallisen suuri – kylvöala laajeni ja satonäkymät ovat erinomaiset

Herneen kylvöala kasvoi viime vuodesta 80 prosenttia, ja sadosta odotetaan kaksinkertaista viime vuoteen verrattuna. Toteutuessaan sato olisi satavuotisen tilastointihistorian suurin. Ruokahernettä enemmän on kasvanut rehuherneen, rehuteollisuutemme kotimaisen valkuaislähteen, viljely.

Peruna-ala on tilastohistorian pienin, reilut 20 000 hehtaaria. Tällä hetkellä sato-odotukset ovat viime vuoden tasolla, yli 600 miljoonaa kiloa.

Rypsi- ja rapsisadon aallonpohja tänä vuonna?

Rypsin ja rapsin viljelyala on vähentynyt viime vuosina. Satojen määrät ovat vähentyneet suhteessa jopa enemmän, sillä satotaso on ollut jo vuosia laskusuunnassa. Tänä vuonna alamäki jatkuu edelleen, ja rypsi- ja rapsisadoista on tulossa huonoimmat yli neljäänkymmeneen vuoteen.

Tilaston taustaa

Luken satotilaston heinäkuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria-keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta heinäkuun 13. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tietoihin.

Seuraava, elokuun 24. päivän tilannetta kuvaava satotilasto, julkaistaan 28.8.2020. Satotilasto laajenee ja tarkentuu marraskuun 24. päivänä, jolloin Luke julkaisee alueittaisia satotietoja maatiloilta saatavien satotietojen perusteella.  

Satoarvioihin liittyvän taulukon löydät satotilaston kotisivuilta.

Tilaa ja valitse tästä Luken tilastoja sähköpostiisi!