Uutiset Maatalous, Metsä, Tilasto

Luonnonvarakeskus (Luke) esittelee uudessa Vihreä biotalous -julkaisussaan laajasti Pohjoisen vihreän biotalouden kehitysnäkymiä. Metsien lisäksi myös peltojen käyttö on osa kasvavaa biotaloutta, jolla halutaan luoda taloudellisesti ja ekologisesti kestävää talouskasvua Suomeen.

Julkaisuun on koottu alan nykyhetkeä kuvaavia tilastoja sekä näkemyksiä kehitystrendeistä ja taloudellisista mahdollisuuksista. Massa- ja paperiteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden tuotot ovat viime aikoina lähteneet jälleen nousuun. Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä sekä kemianteollisuuden tuotanto ovat jo vahvasti kasvaneet. Tulevaisuudessa uutta kasvua odotetaan puolestaan luontomatkailusta ja virkistyspalveluista.

Vihreä biotalous on muutakin kuin puuta

Vihreän biotalouden selkäranka ovat edelleenkin metsätalous ja metsäteollisuus. Metsän lisäksi peltoresurssien tehokas hyödyntäminen on tärkeää. Raaka-aineiden ja sivuotteiden tehokas käyttö ja jalostusasteen nostaminen ovat olennainen osa Suomen matkalla biotalouden mallimaaksi. Metsä- ja maatalousympäristö tarjoavat myös palvelutuottajille paljon mahdollisuuksia.

– Biotalouden kilpailukyvyn ja kasvun edellytys on vakaa ja kasvava raaka-ainepohja sekä sitä kestävästi hyödyntävät teolliset investoinnit. Tutkimuksella ja asiantuntijapalveluilla tuemme biotalouden investointeja sekä metsiin ja kulttuurimaisemaamme perustuvaa monipuolista palveluliiketoimintaa, kertoo Pohjoisen vihreä biotalous -ohjelman päällikkö, professori Antti Asikainen Lukesta.

Luken tilastot ja tutkimus seuraavat tiukasti aikaansa

Biotalouden muutos metsätaloudessa on jo käynnissä.

– Suomen metsätilastoinnin kehittäminen on hyvällä pohjalla, mutta kansainvälisesti on suuri haaste kehittää uudistuvan metsäalan tilastointia. Esimerkiksi metsissä ja pelloilla kasveista tuotetaan markkinoille uusia orgaanisia aineyhdistelmiä ja tuotteita, joiden tarkemman tilastoinnin avulla saataisiin kuva biotalouden kokonaisjalanjäljestä ja materiaalivirroista, Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne toteaa.

Vuonna 2014 biotalouden toimintojen ja palvelujen osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta oli 16 prosenttia.
Vuonna 2014 biotalouden toimintojen ja palvelujen osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta oli 16 prosenttia.