Uutiset Maaseutu, Metsä

Oletko maaseutuyrittäjä? Oletko joskus miettinyt, sopisivatko yrityksesi tuotteet tai ympäristö matkailuun? Haluaisitko oppia tuntemaan paremmin lähimetsien ja niittyjen aarteet tai luonnonyrttien, marjojen ja sienien viljelytekniikoita? Uusi Voimametsistä viherkattoihin -opas tarjoaa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Klikkaa kantta ja avaa opas.  Opas on vapaasti ladattavissa verkosta.  Oppaasta on otettu pieni painos, jota koskevat tiedustelut Marja Uusitalolle tai Katja Kaunismaalle.

Oppaaseen on koottu kahdeksan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden sekä Kittilän kunnan ja yrittäjien yhdessä jalostamaa ja testaamaa menetelmää ympäristöjen ja maisemien tuotteistamisesta kesä- ja hyvinvointimatkailussa. Pilotit on rakennettu Levin matkailukeskukseen vuosina 2016–2018.

Matkailijoita on kuultu mielipaikkojen kartoituksessa

Uusien tuotteistamisideoiden taustalla on Luken vahva biotaloustutkimus. Matkailijoita miellyttävien ja heidän hyvinvointiaan tukevien ympäristöjen tunnistamisessa sekä Levin ”voimametsien” verkoston mallintamisessa on hyödynnetty maisematutkimusta ja ympäristöpsykologiaa. Matkailijoiden mielipaikkoja sisältävä luontoalueiden verkosto tukee matkailukeskuksen kaavoitusta ja reittisuunnittelua kesämatkailun näkökulmasta.

– Voimametsäverkosto ja muut hankkeen tulokset tuovat kaivattua tietoa ja uusia ideoita luontoon pohjautuvan hyvinvointimatkailun tuotteistamiseen. Näin pystytään paremmin vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen, jota matkailijoilla on luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan.  Tuomalla hyvinvointi- ja matkailualojen toimijat yhteen pystytään myös löytämään uusia ratkaisuja lumettoman ajan matkailun kehittämiseen, toteaa Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden projektipäällikkö Katja Kaunismaa.

Tonttulan Tietäjäntalon viherkatto on upea myös lintuperspektiivistä katsottuna. Kuva: Jari Lindeman, Luke.

Biohiiltä on käytetty monessa pilotissa

Klikkaa biohiilipuu suuremmaksi.

Hankkeessa toteutetuissa piloteissa on hyödynnetty maaperätutkimuksen keräämää tietoa biohiilen ominaisuuksista hiilen ja ravinteiden sitojana.

Biohiiltä tai sen valmistuksessa syntynyttä sivutuotetta on Tonttulan Tietäjäntalon viherkatolla, Tonttulan villiyrttitarhassa, Levin eturinteen kukkakedolla sekä gondoli- ja etelärinteen tehostetun pölytyksen alueella.

Luonnontuotealan tutkimustietoa on puolestaan viety käytäntöön Tonttulan villiyrttitarhassa sekä metsäpolun sieni- ja puolukkaviljelmillä. Metsäpolun varrella esitellään myös luonnonmukaista viherrakentamista luonnonkasvien avulla.

– Tonttulan villiyrttitarhan viljelylaatikot on suojattu biohiilen poltossa syntyneellä koivutisleellä, paljastaa Luken tutkija ja Voimametsistä viherkattoihin -hankkeen projektipäällikkö Marja Uusitalo.

Kullekin pilotille on varattu oppaassa aukeama, jossa viljelyä tai viherrakentamista taustoitetaan ja annetaan yleisiä perustamis- ja hoito-ohjeita. Pilottia esitellään seikkaperäisemmin videon välityksellä.

– Lukemisen helpottamiseksi ohjeet on ryhmitelty Matkailukeskus viherrakentaa- ja Matkailukeskus viljelee -otsikoiden alle, Uusitalo kertoo.

Useampi kittiläläinen matkailualan yritys on käynnistynyt uusien kesä- ja hyvinvointituotteiden palvelumuotoilun hankkeen aikana. Oppaasta saa apua nimenomaan tällaiseen kehittämisprosessiin, vaikka se on toteutettu laajempaakin lukijakuntaa ajatellen. Katja Kaunismaa ja Marja Uusitalo iloitsevat oppaan valmistumisesta.

– Toivottavasti opas kuluu matkailu-, lähiruoka-, hyvinvointi- ja viheralojen yrittäjien käytössä ja piloteista on hyötyä uuden liiketoiminnan suunnittelussa.

Voimametsistä viherkattoihin on kesä- ja hyvinvointimatkailun sekä matkailun viherrakentamisen pilotointihanke. Siinä ideoidaan muun muassa asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä uusia palvelukonsepteja Levin kesäympäristöön. Hankkeen ovat toteuttaneet Luke ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Hanke on järjestänyt myös LEVI GOES GREEN -seminaarin 30.8.1.9.2017 yhteistyössä Green Care -hankkeiden kanssa. Vipuvoimaa EU:lta rahoitusohjelmasta tuettu hanke päättyy 30.6.2018.