Uutiset Maaseutu, Puutarha, Ympäristö

Maaliskuussa 2018 hyväksytty 37 haitallista vieraslajia käsittävä hallintasuunnitelma saa jatkoa. Valtioneuvosto on myöntänyt rahoituksen jatkohankkeelle, jossa selvitetään uusimpien EU:n haitallisiksi listaamien vieraslajien esiintymistä ja torjuntaa Suomessa.

EU:n täydennyslistalla on kaksitoista lajia, joista yhdeksän on kasvia, kaksi nisäkästä ja yksi lintulaji. Listan lajeista jättipalsami ja kaukasianjättiputki sekä piisami ja supikoira esiintyvät vakituisesti Suomessa.

– Viimeksi mainittujen neljän lajin osalta selvitetään erityisesti niiden esiintymistä suojelualueiden ja muiden arvokkaiden luontokohteiden lähistöllä sekä tarvittavia hallintatoimia. Muiden kahdeksan lajin osalta selvitetään niiden mahdollisia leviämisreittejä ja -tapoja Suomeen sekä selviytymistä Suomen oloissa, kertoo erikoistutkija Erja Huusela-Veistola Luonnonvarakeskuksesta.

Jatkohanke tuottaa kahdelletoista vieraslajille hallintatoimenpide­suositukset; vastaavat, jotka on tehty 37 lajille. Suositusten avulla haitallisten vieraslajien torjunta ja leviämisen ehkäisy pyritään kohdentamaan kustannustehokkaasti kiireellisimpiin ja tärkeimpiin kohteisiin.

Kansalaishavainnot tärkeitä – erityisesti jättipalsamista ja piisamista toivotaan tietoja

Jättipalsami, kuva: Erja Huusela-Veistola. Klikkaamalla kuvaa saat sen suurempana.

Sopivien hallintatoimenpiteiden suunnittelun kannalta on tärkeää, että haitallisten vieraslajien levinneisyystiedot ovat mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset. Tämän vuoksi vieraslajihavaintojen keräämiseen tarvitaan kansalaisten apua.

Havaintoja kaivataan etenkin jättipalsamista ja piisamista. Havainnoista voi kertoa kätevästi vieraslajiportaalin http://vieraslajit.fi/ kautta.

Jättipalsami on kookkaana ja nopeasti kasvavana kasvina voimakas kilpailija, joka on viime aikoina runsastunut ja levinnyt monin paikoin. Esiintymien runsauden vuoksi torjunnan priorisointi on ensiarvoisen tärkeää ja sen suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan mahdollisimman tarkkoja tietoja lajin esiintymisestä.

Piisami puolestaan on taantunut huippuvuosistaan, ja tarkempaa kuvaa sen nykylevinneisyydestä tarvitaan mahdollisten hallintatoimien suunnittelussa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa vieraslajien hallinnan jatkohankkeessa (EU-HAVI2-hanke) on mukana Suomen Ympäristökeskus SYKE. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.