Uutiset Riista

Vesilintujen poikuelaskennat ovat käsillä. Kevät tuli etelään varhain, mutta pohjoisessa jäiden lähtöä sai odottaa. Niinpä eteläisimmässä Suomessa laskennan voi tehdä jo kesäkuun viimeisellä viikolla, mutta pohjoisempana edellisvuosien aikataulun mukaan. Perinteisesti poikuelaskennat tehdään eri osissa maata 1.–20. heinäkuuta. Laskentahetkellä varhaisimmat poikueet ovat vielä yhdessä ja myöhäisimmät puolestaan jo vesillä.

Vesilintujen poikuelaskentojen päätavoitteena on selvittää sorsien vuotuinen lisääntymistulos erityyppisillä vesillä ja eri puolilla Suomea. Laskenta palvelee kantojen kestävää verotusta ja riistanhoitoa sekä linnuston ja ympäristön seurantaa. Poikuelaskenta tehdään samoilla pisteillä kuin keväinen parilaskenta.

– Lintuharrastajien ja metsästäjien tekemät arviot ovat arvokasta pohjatietoa metsästyksen ohjaamiseen. Jos riistavesilintulaji taantuu kovasti, laskentojen avulla osataan arvioida, kestääkö kanta samanlaista metsästystä kuin aiemmin, johtava tutkija Hannu Pöysä Luonnonvarakeskuksesta (Luke) sanoo.

Pöysän mukaan Suomessa on tehty jo yli 30 vuotta vesilintulaskentaa vakioiduin menetelmin.

Sähköinen laskentatulosten palautusjärjestelmä käytössä ensimmäistä vuotta

Laskentapisteen perustaminen on helppoa, ja ohjeet siihen löytyvät Luken verkkosivuilta. Luomuksen verkkosivulla on karttanäkymä aktiivisista ja seurannasta pudonneista laskentapisteistä. Tulosten luotettavuus on sitä parempi mitä enemmän havainnointia tehdään. Uudet laskijat ovat tervetulleita toimintaan mukaan.

Tästä vuodesta alkaen vesilintulaskentojen tulokset voi toimittaa myös sähköisesti Laji.fi-sivuston kautta. Tiedot kerätään Luomuksen koordinoiman Lajitietokeskuksen kautta, jonne voi kirjautua myös ’Oma riista’ -tunnuksilla.

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on keskeinen asema, kun arvioidaan kantojen muutoksia.