Uutiset Riista

Laskennoilla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja selvitetään sorsien vuotuista lisääntymistä. Tulosten luotettavuus on sitä parempi mitä enemmän havainnointia tehdään. Uudet laskijat ovat tervetulleita toimintaan mukaan.

Laskentapisteen perustaminen on helppoa ja ohjeet siihen löytyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilta. Luomuksen verkkosivulla on karttanäkymä aktiivisista ja seurannasta pudonneista laskentapisteistä.

Tästä vuodesta alkaen vesilintulaskentojen tulokset voi toimittaa myös sähköisesti: https://laji.fi/theme/vesilintulaskenta. sivuston kautta. Tiedot kerätään Luomuksen koordinoiman Lajitietokeskuksen kautta, jonne voi kirjautua myös ’Oma riista’ -tunnuksilla.

Milloin lasketaan?

Tänä keväänä laskenta alkaa eteläisessä Suomessa noin pari viikkoa aikaisemmin kuin vuosi sitten. Pohjoisen aikataulu on kuta kuinkin sama kuin viime vuonna.

Alue 1. laskenta 2. laskenta
Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalue 20.–26.4. 4.–10.5.
Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alue 27.4.–3.5. 11.–17.5.
Pohjois-Suomi 20.–29.5. 5.–12.6.

Käytännössä ensimmäinen laskenta suoritetaan noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen pari viikkoa myöhemmin.

Miksi vesilintujen laskenta on tärkeää?

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on keskeinen asema, kun arvioidaan kantojen muutoksia. Laskenta palvelee myös kantojen kestävää verotusta.

Alkukesästä lasketaan vesilintuparit ja myöhemmin poikueet.