Uutiset Metsä

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on jo 100 vuoden ajan tuottanut tietoa Suomen metsistä ja metsävaroista. Suomen Metsäyhdistys luovutti maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiselle ja mittavalle työlle ansioplaketin.

Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketti myönnetään organisaatiolle tai teolle, joka edistää metsien kestävää käyttöä ja siitä viestimistä.

– VMI on kehittynyt ajan myötä. Nykyään se tuottaa laajalti avointa tietoa Suomen metsistä ja metsävaroista niin poliittista päätöksentekoa kuin käytännön toimijoita varten, Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu kertoi huomionosoituksen myöntöperusteista.

Suomen metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu ojensi ansioplaketin Luken johtavalle tutkijalle Kari T. Korhoselle.

Tunnustuksen myöntämiseen vaikutti myös se, että Luonnonvarakeskuksen toteuttaman inventoinnin ympärille on kehittynyt vahvaa ja korkeatasoista tutkimusta.

Ansioplaketin vastaanotti valtakunnallisten Metsäpäivien verkkotapahtumassa Luken johtava tutkija Kari T. Korhonen, jonka mukaan keskeisin käyttökohde VMI:n tuottamalle tiedolle ja samalla peruste inventoinnin jatkamiselle on kansallisen metsäpolitiikan suunnittelu.

– Viime vuosikymmeninä metsäohjelmien tavoitteena on ollut metsätalouden kestävyyden turvaaminen, taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja lisääntyvästi myös ilmastopoliittiset näkökulmat huomioiden. Nämä painotukset näkyvät myös VMI:n nykyisessä tietosisällössä ja toteutustavassa, Korhonen totesi.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa toi ansioplaketin julkistustilaisuuteen terveiset Brysselistä, jossa Sarvamaan mukaan tarvitaan yhä enemmän tietoa metsistä.

– Seuraavien viiden-kahdenkymmenen vuoden aikana tulemme tarvitsemaan vielä enemmän metsiin kohdistuvia uusia innovaatioita sekä tieteeseen perustuvaa tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Ottaen huomioon EU:n tämänhetkisen lainsäädäntökentän, on todennäköistä, että puun merkitys monipuolisena, innovatiivisena ja uusiutuvana materiaalina tulee kasvamaan, Sarvamaa totesi videotervehdyksessään.

Valtakunnan metsien ensimmäinen inventointi aloitettiin vuonna 1921. Mittaustyön tavoitteena oli koko maan metsien järjestelmällinen selvittäminen. Menetelmäkehitystä ja etenkin sen luotettavuuden arviointia oli tehty yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa. Suomi oli ensimmäinen maa, joka sai VMI:n valmiiksi vuonna 1924 ja professori Yrjö Ilvessalo julkaisi ensimmäiset, alustavat tulokset jo samana vuonna.

– Valtakunnallisen inventoinnin valmistuminen huomattiin myös kansainvälisesti – Ilvessalo sai kutsun esitellä inventointia muun muassa Yhdysvaltojen silloiselle presidentille Calvin Coolidgelle, Korhonen kertoo.

Sittemmin VMI:n tuottama tilastotieto metsistä on osoittautunut niin arvokkaaksi, että inventointi on toistettu noin 10 vuoden välein. Tällä hetkellä Luonnonvarakeskus toteuttaa 13. inventointia. Sen tuloksia julkaistaan Luken metsätilastoissa.