Uutiset Maaseutu, Metsä, Talous, Tilasto, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää uutta tietoa suomalaisten luonnossa liikkumisesta ja ulkoilun harrastamisesta laajalla väestökyselyllä. Sen avulla saadaan selville esimerkiksi se, kuinka moni suomalaisista marjastaa, tarkkailee luontoa, ui luonnonvesissä tai harrastaa frisbeegolfia. Kesän tiedonkeruussa keskitytään erityisesti lapsiperheiden luonnossa liikkumiseen. Myös koronavirustilanteen vaikutuksia ulkoiluun mitataan. Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa virkistys- ja ulkoilupalveluiden kehitystyössä.

Kuva: Rodeo.fi

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa ulkoiluharrastamisen lisäksi moniin ulkoilua koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

– Tietoja voidaan hyödyntää laajasti virkistysalueiden ja ulkoilupalveluiden suunnittelussa sekä metsien monikäytön edistämisessä. Ulkoilupalveluita kehittämällä tuetaan kansalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia virkistykseen, tiedonkeruusta vastaava Luken tutkija Marjo Neuvonen kertoo.

Tutkimuksen tiedonkeruun yhteistyökumppani on Tilastokeskus. Ulkoilututkimus käynnistyi joulukuussa 2019, ja kysely lähetään satunnaisesti valituille suomalaisille eri puolille Suomea.