Uutiset Maaseutu, Metsä, Tilasto, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää uutta tietoa suomalaisten luonnossa liikkumisesta ja ulkoilun harrastamisesta laajalla väestökyselyllä. Sen avulla saadaan selville esimerkiksi se, kuinka moni suomalaisista marjastaa, tarkkailee luontoa, ui luonnonvesissä tai harrastaa frisbeegolfia. Syksyn tiedonkeruussa olemme erityisen kiinnostuneita ulkoilualueiden käytöstä ja merkityksestä koronaviruspandemian aikana. Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa maankäytön suunnittelussa ja virkistys- ja ulkoilupalveluiden kehitystyössä.

Ulkoilututkimus seuraa ulkoilun harrastamisessa tapahtuvia muutoksia, sekä monia ulkoiluun liittyviä asioita ihmisten arjessa. Kuva: Rodeo.fi

Seurantatietoa tarvitaan esimerkiksi arvioitaessa luonnon virkistyskäytön yksilöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä, virkistyskäytön muutosten vaikutuksia luontoympäristöön sekä virkistys- ja ulkoilupalveluiden resursseihin.

– Tietoja voidaan hyödyntää laajasti virkistysalueiden ja ulkoilupalveluiden sekä metsien monikäytön edistämisessä. Ulkoilupalveluita kehittämällä tuetaan kansalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia virkistykseen, tiedonkeruusta vastaava Luken tutkija Marjo Neuvonen kertoo.

Tutkimuksen tiedonkeruun yhteistyökumppani on Tilastokeskus. Kysely lähetään satunnaisesti valituille suomalaisille eri puolille Suomea.