Uutiset Maaseutu, Metsä, Tilasto, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää ajankohtaista tietoa suomalaisten luonnossa liikkumisesta ja ulkoilun harrastamisesta laajalla väestökyselyllä. Sen avulla saadaan selville esimerkiksi se, kuinka moni suomalaisista marjastaa, tarkkailee luontoa tai harrastaa maastohiihtoa. Kyselyllä selviää muun myös minkälaisissa paikoissa suomalaiset ulkoilevat lomalla ja arjessa.

Talven 2021 tiedonkeruussa olemme erityisen kiinnostuneita lapsiperheiden ulkoilusta. Keräämme tietoa myös koronaviruspandemian vaikutuksista ulkoiluun. Kyselyllä kerättäviä tietoja voidaan hyödyntää muun muassa maankäytön suunnittelussa ja virkistys- ja ulkoilupalveluiden kehitystyössä.

Ulkoilututkimus seuraa ulkoilun harrastamisessa tapahtuvia muutoksia, sekä monia ulkoiluun liittyviä asioita ihmisten arjessa. Kuva: Shutterstock

Seurantatietoa tarvitaan esimerkiksi arvioitaessa luonnon virkistyskäytön yksilöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä, virkistyskäytön muutosten vaikutuksia luontoympäristöön sekä virkistys- ja ulkoilupalveluiden resursseihin.

– Monipuolista tietoa ulkoilun harrastamisesta tarvitaan, kun kehitetään virkistysalueita ja ulkoilupalveluita ja edistetään metsien monikäyttöä. Ulkoilupalveluita kehittämällä tuetaan kansalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen, tiedonkeruusta vastaava Luken tutkija Marjo Neuvonen kertoo.

Tutkimuksen tiedonkeruun yhteistyökumppani on Tilastokeskus. Kysely lähetetään satunnaisesti valituille suomalaisille eri puolille Suomea.