Uutiset Ilmasto, Ruoka

Ruokahävikkiä voidaan vähentää käyttämällä viimeinen käyttöpäivä -merkintää vain tietyissä riskielintarvikkeissa, laatimalla kaupoille yhteiset pohjoismaiset säännöt säilytyslämpötiloista ja parantamalla kuluttajille suunnattua tiedotusta. Ehdotukset sisältyvät juuri valmistuneeseen raporttiin, joka on laadittu ruokahävikin vähentämistä käsittelevässä yhteispohjoismaisessa hankkeessa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa on tutkittu, miten päivämäärämerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan Pohjoismaissa ja kuinka muun muassa lämpötila, pakkaus ja valmistusmenetelmät voivat vaikuttaa ruoan säilyvyyteen. Suomessa hankkeen toteuttajina ovat olleet Luonnonvarakeskus (Luke) ja Evira.

Parempi opastus auttaa kuluttajia, säilytyslämpötiloista yhteiset säännöt

Kuluttajien osuus ruokahävikistä on kaikkein suurin. Roskiin heitettävän ruoan määrää voidaan vähentää parantamalla kuluttajien tietoisuutta siitä, kuinka pitkään ruoka säilyy ja mitä he voivat itse tehdä.

Kuluttajia on opastettava paremmin siitä, miten pakkauksen avaaminen vaikuttaa tuotteen säilyvyyteen. Esimerkiksi pesto säilyy kauemmin, kun siihen lisää öljyä. Myös parasta ennen- ja viimeinen käyttöpäivä -merkintöjen välinen ero vaatii selventämistä.

Kaupan alalla hävikkiä voitaisiin vähentää ennen kaikkea alentamalla säilytyslämpötiloja. Herkästi pilaantuvien tuotteiden säilyvyys voisi näin pidentyä huomattavasti. Raportin laatijat ehdottavat, että säilytyslämpötiloihin sovellettaisiin samoja sääntöjä kaikissa Pohjoismaissa, sillä tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat kansallisesti.

Paremmat merkinnät voivat pienentää hävikkiä

Hankeryhmä pitää tärkeänä, että elintarviketuottajat valitsevat päivämäärämerkinnät huolellisesti. Esimerkiksi viimeinen käyttöpäivä -merkintää tulisi käyttää vain silloin, kun se on todella tarpeen, toisin sanoen elintarvikkeissa, joiden syöminen viimeisen käyttöpäivän jälkeen voi olla terveydelle vaarallista.

EU:ssa sovelletaan nykyään erityisiä sääntöjä kananmunien päivämäärämerkintään. Merkinnän lähtökohtana on, että munia säilytetään huoneenlämmössä. Pohjoismaissa munia säilytetään kuitenkin useimmiten jääkaapissa, jolloin ne säilyvät huomattavasti kauemmin. Raportissa ehdotetaan, että munien päivämäärämerkintään sovellettaisiin samoja sääntöjä kuin muihin vastaaviin elintarvikkeisiin.

Oikeanlainen kaasu pidentää säilyvyyttä

Pakkauskaasut estävät mikrobien kasvua ja parantavat monien elintarvikkeiden säilyvyyttä. Käytettävä kaasu vaikuttaa suuresti esimerkiksi naudan jauhelihan säilyvyysaikaan. Norjassa käytetään hiilidioksidin ja typen seosta lähes kaikentyyppisen tuoreen lihan pakkaamiseen. Se saa lihan säilymään huomattavasti kauemmin kuin muissa Pohjoismaissa yleensä käytettävä runsaasti happea sisältävä pakkauskaasu.