Uutiset Kala, Ympäristö

Oulun Hupisaarten puistoalueella risteilee yhteensä lähes kahden kilometrin verran pieniä kaupunkipuroja. Näiden purojen kunnostamistyöt alkoivat syksyllä 2017. Tavoitteena on parantaa puroihin kotiutettavien lohikalojen elinympäristöä sekä purojen maisemallista arvoa keskeisessä kaupunkiympäristössä. Kunnostukset valmistuvat elokuun 2018 loppuun mennessä.

Tulevaisuudessa kutuasuisen taimenen voi bongata myös Hupisaarten puroilla Oulussa. Kuva: Panu Orell, Luke.

Kaupunkipuistoalueen vetovoimaisuutta kehitetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttamassa HUBI – Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtaamispaikkana -hankkeessa.

– Hankkeessa kehitetään kaupunkipuistoa matkailu- ja virkistys- sekä tiedonvälityksen ympäristönä. Puroluontoon ja vaelluskaloihin liittyvä tutkimus tuodaan näkyväksi toiminnaksi keskelle kaupunkia, kertoo erikoistutkija Pauliina Louhi Lukesta.

Hankkeen toimintatapoja ovat esimerkiksi matkailuyrittäjille ja ympäristökasvattajille suunnatut innovointityöpajat sekä lähiluontoa hyödyntävät tapahtumat. Vuosien 2018–2020 aikana kehitetään myös Nimikkokala-toimintamallia. Siinä puroihin siirrettävistä taimenista kerättäviä paikannustietoja välitetään kansalaisille mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Tämä mahdollistaa esimerkiksi yrityksien tai koulujen oman nimikkokalan seurannan puroverkostossa. Lisäksi kerätään tietoa kansalaishavainnoinnin eri mahdollisuuksista kalantutkimuksessa.

Purot toimivat oppimis- ja matkailukohteena

Monimuotoinen puroympäristö soveltuu luontevasti oppimis- ja matkailukohteeksi. Koululaisia ja matkailijoita kannustetaan vaalimaan lähiympäristöä sekä uhanalaisia vaelluskalakantoja. Tämä tapahtuu luontoelämyksien ja -havaintojen kautta.

Luke siirtää puroihin syksyllä 2018 aikuisia taimenia ja varustaa osan alueesta kalojen seurantaan tarvittavilla antenneilla. Kalat on merkitty niin sanotuilla PIT-merkeillä, jotka ovat samankaltaisia kuin lemmikkieläimillä käytetyt mikrosirut.

– Kaikenlainen kalastaminen puroalueilla ja Lasaretinväylässä sekä kauneusaltaissa on jatkossa kiellettyä, huomauttaa Heikki Pulkkinen Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Purokunnostustalkoot 16.6. klo 9-15

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua purokunnostuksiin talkoissa, jotka järjestetään lauantaina 16.6.2018 klo. 9.00–15.00. Erillinen talkootiedote sekä ilmoittautumislinkki.

Tiedotustilaisuus 16.6. klo 10

Myös median edustajat ovat tervetulleet mukaan talkoopäivään. Tiedotustilaisuus purokunnostamisesta ja tulevista hankkeista järjestetään Hupisaarilla Piparkakkutalon edustalla 16.6. klo 10.00. Paikalla ovat erikoistutkija Pauliina Louhi Lukesta ja kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen Oulun kaupungista.

Luke on HUBI-hankkeen toteuttaja ja Oulun kaupunki toimii hankkeen osarahoittajana. Hankkeen päärahoitus tulee Pohjois-Pohjanmaan ely -keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta.