Uutiset Tilasto

Luonnonvarakeskus ja Tilastokeskus

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan pientalojen öljylämmitys on jo selvästi vähäisempää ja maalämpö yleisempää kuin, mitä rakennuskantarekisterin tiedot kertovat. Tämä käy ilmi pientalojen lämmitysenergiaa kartoittaneesta selvityksestä, joka toteutettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tilastokeskuksen yhteisprojektina.

Ilmastopolitiikan tavoitteena on pienentää hiilidioksidipäästöjä tukemalla siirtymistä fossiilisista uusiutuviin lämmönlähteisiin. Pientaloissa tämä tarkoittaa ennen kaikkea siirtymistä pois öljylämmityksestä. Muutos tapahtuu uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kautta.

Rakennuskantarekisteri sisältää tiedot paitsi Suomen koko rakennuskannasta, myös lämmitystavoista. Tiedot kerätään rakennusvaiheessa sekä sellaisten remonttien yhteydessä, jotka vaativat rakennusluvan.

– Uusien omakotitalojen tavallisimmat lämmitystavat ovat jo useamman vuoden olleet maalämpö ja sähkö. Öljylämmityksen osuus on ollut laskeva, kertoo yliaktuaari Virve Rouhiainen Tilastokeskuksesta.

Tilastokeskuksen tekemien kyselytutkimusten mukaan öljylämmityksen osuus on pienentynyt ja maalämmön osuus kasvanut selvästi nopeammin kuin, mitä rakennuskantarekisterin sisältämän tiedon perusteella voidaan päätellä.

Kuva: Pixabay

Maalämpö yleistyy pientaloissa

Yksi asumisen energia -tilaston lähteistä on Luken noin kymmenen vuoden välein toteuttama otantatutkimus pientalojen polttopuun käytöstä. Tutkimuksen tullessa ajankohtaiseksi sitä päätettiin laajentaa kattamaan kaikki lämmitysenergian lähteet pientaloissa. Luke julkaisi polttopuun käyttöä koskevat tulokset 19.6.2018.

– Käytetyn polttopuun tiedot voitiin saada ainoastaan rakennusten asukkailta tai omistajilta. Määrien lisäksi pystyttiin selvittämään esimerkiksi sen jakautuminen erilaisiin tulisijoihin, sillä rekistereissä ei ole rakennusten tulisijoja koskevia tietoja, toteaa yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Öljylämmitys on vastaajien mukaan selvästi vähäisempää ja maalämpö vuorostaan yleisempää kuin mitä rekisteritiedot kertovat. Erot toistuvat kaikissa rakennustyypeissä. Sähkön, puun ja kaukolämmön osalta erot rekisteritietojen ja vastaajien antamien tietojen välillä ovat selvästi pienempiä.

Kaukolämmön osuus on kasvussa ja sähkön laskussa. Poikkeuksen muodostavat vapaa-ajan asunnot, joiden lämmityksessä sähkön merkitys päälämmönlähteenä on kasvanut ja puun pienentynyt.

Päälämmityslähteen rinnalla käytetään usein myös uusiutuvia energialähteitä. Näistä perinteisin on puu. Lisälämmönlähteenä käytetään myös erilaisia lämpöpumppuja, joista yleisin on ilmalämpöpumppu. Lähes joka kolmannessa omakotitalossa ja joka viidennessä vapaa-ajan asunnossa on ilmalämpöpumppu. Kyselyn mukaan aurinkokeräin tuottaa lämpöä vain yhdessä sadasta pientalosta.

Joka kymmenellä kesämökillä aurinkopaneeli

Arviolta 65 000 pientaloa tuottaa aurinkopaneeleilla sähköä. Näistä valtaosa, noin 80 prosenttia, on kesämökkejä. Joka kymmenellä kesämökillä on aurinkopaneeli, kun omakotitaloista aurinkopaneeleja on yhdellä sadasta.

Pientalojen lämmitysenergiaa kartoittanut selvitys on Luken ja Tilastokeskuksen yhteisprojekti, jota ovat virastojen lisäksi rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiavirasto.

Katso myös