Uutiset Ilmasto, Metsä, Monimuotoisuus, Talous, Ympäristö

Lukessa koordinoitava IUFROn erikoishanke World Forests, Society and Environment (IUFRO WFSE) on tehnyt laajan, kokonaisvaltaisen analyysin kestävän kehityksen tavoitteiden vaikutuksista metsiin ja metsiin perustuviin elinkeinoihin ja kehitykseen.

Työssä tarkasteltiin metsänäkökulmasta kestävän kehityksen tavoitteiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja niiden välisiä vaihtosuhteita ja synergioita. Työhön osallistui 120 tutkijaa ja asiantuntijaa yli 60 tutkimus- ja kehitysorganisaatiosta ja yliopistosta sekä 38 vertaisarvioijaa eri puolilta maailmaa. Cambridge University Press on julkaissut työn tuloksena syntyneen Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People -kirjan open access -julkaisuna.

Kirjaan liittyvä Policy Brief Harnessing forests for the Sustainable Development Goals: Building synergies and mitigating trade-offs esiteltiin ulkoministeriön, IUFRO WFSEn ja Luken yhteistyönä järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa 21.11.2019.

Ulkoministeriön ja Luonnonvarakeskuksen taloudellinen tuki mahdollistivat kirjan ja policy briefin tekemisen ja julkaisun. 

Katso myös