Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä, Yleinen, Ympäristö

Valtioneuvosto asetti 19.12.2019 Ilmastopaneelin nelivuotiskaudelle 2020–2023. Puheenjohtajana jatkaa edellistäkin paneelia johtanut ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Luonnonvarakeskuksesta (Luke) jäseniksi valittiin professorit Tuula Packalen ja Kristiina Regina.

Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut ehdottivat paneeliin 60 ehdokasta, joiden joukosta jäsenet valittiin. Valintakriteereinä oli, että jäsenillä on tohtorin tutkinto paneelin tehtävien kannalta relevantilta alalta sekä aktiivinen rooli tutkimuksessa.

Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa. Lain mukaisesti paneeli toimii ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tukena. Ilmastopaneelilta on pyydettävä lausunnot ilmastolain mukaisista suunnitelmista.

Uudistuneessa paneelissa 15 jäsenestä on 10 uutta.

Ilmastopaneelin jäsenet ovat:

 • Puheenjohtaja: Markku Ollikainen, professori, Helsingin yliopisto (ympäristö- ja luonnonvaratalous)
 • Antti Arasto, tutkimusjohtaja VTT (energia)
 • Ari Ekroos, professori Aalto-yliopisto (oikeustiede)
 • Jouni Jaakkola, professori Oulun yliopisto (terveys ja ilmastonmuutos)
 • Sirkku Juhola, professori Helsingin yliopisto (sopeutuminen)
 • Paula Kivimaa, tutkimusprofessori SYKE (liikenne ja kestävä kaupunki)
 • Hannele Korhonen, tutkimusprofessori, toimialajohtaja Ilmatieteen laitos (ilmasto- ja ilmakehämallinnus, skenaariot)
 • Jarek Kurnitsi, professori Aalto-yliopisto (rakentaminen)
 • Jukka Käyhkö, professori Turun yliopisto (maantiede, ilmasto-opetus)
 • Peter Lund, professori Aalto-yliopisto (energia)
 • Tuula Packalen, tutkimusprofessori, ohjelmajohtaja Luke (metsätieteet)
 • Kristiina Regina, tutkimusprofessori Luke (maatalous, maaperä)
 • Jyri Seppälä, professori, tutkija SYKE (kestävä kulutus, kuntien ilmastotyö)
 • Annukka Vainio, apulaisprofessori Helsingin yliopisto (sosiaalipsykologia, viestintä ja käyttäytyminen)
 • Timo Vesala, tutkimusprofessori Helsingin yliopisto (nielut)

Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä toimii erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen ympäristöministeriöstä. Relevanteista ministeriöistä (LVM, MMM, TEM, VM, VNK, OM) nimetään asiantuntijat ilmastopaneelin yhdyshenkilöiksi. Ministeriöiden asiantuntijoiden työ tehdään virkatyönä. Paneelin työtä tukee sihteeristö, joka sijoitetaan puheenjohtajiston yhteyteen.

Tuula Packalen (vas.) toimii Lukessa tutkimusprofessorina ja ohjelmajohtajana. Hänen tutkimuksensa liittyvät metsien eri tuotanto- ja käyttömuotojen yhteensovittamiseen, metsäsuunnitteluun, metsätalouden mallinnukseen ja päätöstukijärjestelmiin. Kuva: Erkki Oksanen. Kristiina Regina (oik.) toimii Lukessa tutkimusprofessorina. Hänen tutkimusaiheitaan ovat kasvihuonekaasupäästöt maataloudessa ja päästöjen vähentämispotentiaalin arviointi. Kuva: Kati Länsikylä