Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkistanut MELA-metsäsuunnitteluohjelmiston uuden version. Sen keskeisin uudistus mahdollistaa puuston tarkemmat kasvuennusteet, joiden avulla saadaan aiempaa luotettavampaa tietoa metsien kehityksestä.

MELA2016-ohjelmistossa puuston kasvuennusteita on mahdollista tarkentaa valtakunnan metsien 11. inventoinnissa mitatun kasvun perusteella laaditulla kalibrointimallilla.

– Malli lisää puuston kasvua etenkin ojitetuilla turvemailla sekä Pohjois-Suomen nuorissa kangasmaiden männiköissä ja lehtipuustoissa. Kasvu vähenee hieman Etelä-Suomen kangasmaiden varttuneissa kuusikoissa. Kalibrointimallia on sovellettu Luken omissa laskelmissa jo usean vuoden ajan, ja nyt tämä ominaisuus tuodaan myös MELA-ohjelmistoasiakkaiden käyttöön, kertoo erikoistutkija Olli Salminen Lukesta.

MELA2016-ohjelmistoon on lisätty myös mahdollisuus käyttää Suomen metsäkeskuksen johdolla laaditun metsätietostandardin mukaisia metsävaratietoja. Metsätietostandardin mukaisten xml-tiedostojen käyttö mahdollistaa avoimien aineistojen hyödyntämisen ja helpottaa tiedonsiirtoa metsätietojärjestelmistä MELA-ohjelmistoon. Lisäksi ohjelmistoon on tehty joukko muita parannuksia ja päivityksiä.

MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jonka avulla voidaan arvioida metsien käyttömahdollisuuksia ja niitä vastaavia metsien kehitysvaihtoehtoja. Ohjelmistolla laaditut valtakunnalliset metsien hakkuumahdollisuusarviot ovat saatavilla Luken MELA Tulospalvelun verkkosivuilta.

Ohjelmiston ensimmäinen versio liittyi Talousneuvoston Metsä 2000 -ohjelman laadintaan. Sittemmin MELA-ohjelmistoa on sovellettu useissa metsiä koskevissa politikkaprosesseissa, viimeisimpänä vuoden 2016 energia- ja ilmastostrategian vaikutusarvioissa. MELA on käytössä myös muun muassa metsäteollisuuden ja Metsähallituksen käytännön suunnittelussa sekä oppilaitoksissa.

MELA2016-ohjelmistoversion ohjekirja MELA2016 Reference Manual on vapaasti saatavana sähköisenä versiona Luken verkkosivuilta.