Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuoden 2019 monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakartat ja kunnittaiset tilastot ovat nyt vapaasti katseltavissa verkossa ja ladattavissa jatkokäyttöä varten.

Kartat ovat katseltavissa Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa valmiiksi väritettyinä. Alkuperäiset tulokset voi ladata Luken verkkopalvelusta. Kuntakohtaiset tilastot ovat ladattavissa Luken verkkosivuilta. Monilähdeinventoinnin aikana syntyviä välituloksia käytetään myös metsäsuunnittelulaskemissa Mela-ohjelmiston lähtötietoina.

Nyt julkaistut kartat ja tilastot ovat jatkoa aiempien vuosien aineistoille. Metsävarakarttoja ja kuntatuloksia on laskettu 1990-luvulta lähtien, metsävarakartat ovat avoimesti saatavissa vuoden 2009 tuloksista lähtien. Nämä avoimesti saatavilla olevat metsävarakartat kuuluvat EU:n direktiivin mukaisiin Suomen Inspire-aineistoihin. Myös kaikki lasketut kuntatulokset ovat ladattavissa, tuloksia on viime aikoina laskettu kahden vuoden välein.

Menetelmiä on kehitetty jatkuvasti, ja tämä on otettava huomioon eri vuosien tuloksia verrattaessa. Esimerkiksi aluksi tulokset laskettiin metsäkeskuksille sitä mukaa kun metsäkeskusten alueiden maastomittaukset valmistuivat. Kun Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) siirryttiin mittaamaan viidesosa koko maan koeloista vuosittain, metsävarakartat ryhdyttiin tekemään samanaikaisesti koko maahan. Vuoden 2011 tuloksista lähtien käytetyt viiden vuoden maastomittaukset päivitettiin vastaamaan tuloksen nimellistä vuotta ja siten myös tulokset kuvaavat tätä vuotta.