Uutiset Kiertotalous

Data nähdään laajasti tulevaisuuden kiertotalouden mahdollistajana. Sitä tarvitaan, jotta tuotteiden arvoketjut materiaaleista käyttäjiin saadaan suunniteltua kiertotalouden mukaisiksi. Circular Design Network -projekti toteuttaa kaikille avoimen haastekilpailun, jossa haetaan ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseksi kiertotalouden vauhdittamisessa. Osallistu 24.1.2022 mennessä kilpailun verkkosivuilla.

Kuvassa on mainoskuva kiertotalouskilpailusta.

Kilpailijoille ratkaistavaksi kuusi haastetta

Haastekilpailussa etsitään ideoita ja ratkaisuja, joilla data tukee kiertotaloutta entistä paremmin esimerkiksi tuotteiden eliniän pidentämisessä, resurssitehokkuuden parantamisessa, kierrätyksen tehostamisessa sekä materiaalien uusiokäytön lisäämisessä. Aihetta lähestytään kuuden eri käytännön haasteen avulla:

  • maatalouden sivuvirtojen hyötykäyttö
  • tekstiilien kiertotalous
  • akkukierrätys
  • kaivannaisjäte
  • purkujäte
  • avoimen datan hyödyntäminen (Espoon kaupungin toiminnassa)

Jokainen on eri organisaatioiden jo olemassa oleva haaste, jota lähdetään ratkaisemaan. Haasteet antoivat Espoon kaupunki, Valio, Helsingin kaupunki & Motiva Services, Akkukierrätys Pb, Recser Oy, Kaivosteollisuus ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto.

Kiertotalous tarkoittaa resurssien tehokasta hyödyntämistä. Sillä voidaan vaikuttaa globaalisti luonnonvarojen ylikulutukseen ja paikallisesti uusien liiketoimintaideoiden ja työpaikkojen luomiseen. Kiertotalouden pohjana on kuitenkin data. Vastaamalla datahaasteeseen pystyt vaikuttamaan kiertotalouden edistämiseen ja uusien liiketoimintaideoiden synnyttämiseen. Voittajatiimit pääsevät esittelemään ideansa suoraan haasteen antaneelle yritykselle. Parhaimmillaan tästä jatketaan yhteistyöllä eteenpäin”, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Erika Winquist sanoo.

Kilpailun avulla halutaan myös luoda uusia aktiivisia kontakteja erilaisten toimijoiden välille, syventää yhteistyötä ja tuoda yhteen erilaisia kiertotalousnäkökulmia. Viime kädessä tavoitteena on luoda yhteistyössä uusia datapohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintamalleja kiertotalouteen.

Ratkaisuja arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka kattavasti ne vastaavat haasteeseen ja kuinka keskeisesti dataa hyödynnetään, ratkaisun uutuuteen ja vaikuttavuuteen sekä toteutettavuuteen tai hyödynnettävyyteen. Ratkaisuehdotukset voivat olla sekä varhaisen vaiheen ideoita että jo toteutettavuudeltaan kypsempiä konsepteja.

Suomen Akatemian rahoittamassa Circular Design Network – projektissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

 

Lisätietoja