Uutiset Kala, Monimuotoisuus

Elintavoiltaan salaperäinen ja olemukseltaan käärmemäinen ankerias on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi vuodesta 2014 lähtien. Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime keväänä ultraäänilähettimillä merkitsemien ankeriaiden uintivaellukselta Itämerestä kohti Atlanttia on saatu kiinnostavia havaintoja.

Luke on mukana syyskuussa 2019 Tanskan Teknillisen Yliopiston (DTU) käynnistämässä ankeriaan vaellukseen liittyvässä tutkimuksessa. Tanskan salmiin on sijoitettu kattavalle alueelle akustisia vastaanottimia, joiden avulla voidaan tehdä havaintoja ankeriaiden vaelluksesta kohti Atlantin kutualuetta. Lähettimien avulla seurataan sekä Suomessa, että Virossa, Latviassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa merkittyjen kalojen vaellusta.
.
− Luke merkitsi keväällä ja alkukesästä yhteensä 92 vaellusankeriasta lähettimillä. Ankeriaat otettiin kiinni tarkoitusta varten suunnitellulla kiinniottolaitteella, joka sijaitsee Lahden Vesijärvestä laskevassa Vääksynjoessa. Pyynnin jälkeen kaloihin sijoitettiin nukutuksessa ruumiinonteloon yksilöllistä merkkiä lähettävä ultraäänilähetin. Toipumisen jälkeen kalat kuljetettiin voimalaitosten ohi ja vapautettiin mereen jatkamaan vaellusta. Tanskan salmissa sijaitsevien vastaanottimien avulla seurataan vaelluksen onnistumista Itämeressä, Luken tutkija Jouni Tulonen selittää.
Vesijärvestä kutuvaellukselle lähtevät ankeriaat otetaan kiinni Vääksynjoen säännöstelypadolla.

Akustiset lähettimet ovat hyvä tapa seurata kalojen uintireittejä, koska lähettimien ansiosta äärimmäisen uhanalaisia kaloja ei tarvitse pyytää.

− Akustiset ultraäänilähettimet välittävät havainnon kalasta aina, kun lähettimellä merkitty kala ohittaa vastaanottimen. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ensi kertaa tällä tapaa myös Suomesta lähtevien ankeriaiden vaellusta, Tulonen kertoo.

Ankeriaat nukutetaan ja niiden ruumiinonteloon sijoitetaan pieni ultraäänilähetin, jonka signaalista kala voidaan myöhemmin havaita ja tunnistaa.

Lähettimillä merkityt ankeriaat siirretään voimalaitosten ohi Kymijoen suulle jatkamaan kutuvaellustaan Itämeressä.

Tähän mennessä mitattu ennätyksellinen uintinopeus Itämerestä sekä saatu havaintoja jo kahdeksasta kalasta

− Ensimmäinen havainto Suomessa akustisella lähettimellä merkitystä ankeriaasta saatiin jo elokuun lopussa, Luken asiantuntija Sami Vesala kertoo.

− Samalla mitattiin ankeriaiden uusi Itämeren ylityksen nopeusennätys, kun kalat onnistuivat uimaan huiman yli 1300 kilometrin matkan 84 päivässä, Vesala kertoo innostuneesti.

− Heti itsenäisyyspäivän jälkeen saatiin tieto yhdestä havainnosta, kun vedenalainen mikrofoni eli hydrofoni Tanskan Moseden kalasatamassa havaitsi rantaan tuodun kalan. Tähän mennessä havaintoja akustisilla lähettimillä merkityistä kaloista on jo kahdeksan (8,7 % merkityistä kaloista), vaikka oletettu vaellushuippu salmissa onkin vielä edessä. Kun ottaa huomioon, että Suomessa perinteisin kalamerkein mereen merkittyjä ankeriaita on aikaisemmin saatu palautuksina Itämeren etelärannikolta ja Tanskan salmista hyvin vähäisiä määriä, vain yhteensä 10 kalaa 1300 merkitystä (0,8 %), nyt saadut tulokset ovat hyvin kiinnostavia, Tulonen jatkaa.

Tämän äärimmäisen uhanalaisen lajin säilymiseksi jokainen yksittäinen lajista tehty havainto on merkityksellinen.

− Kasvuvaihe makeissa sisävesissä on tärkeä osa ankeriaan elinkiertoa. Kutuvaelluksen mahdollistaminen sisävesistä mereen on lajin säilymisen kannalta välttämätöntä. Alasvaellusreittien avaamista odotellessa ankeriaan siirtäminen vesivoimaloiden yli on toimiva apukeino padottujen vesistöjen ankeriaiden kutuvaelluksen mahdollistamiseksi, Vesala summaa.

Alustavat tulokset merkittyjen ankeriaiden vaelluksesta osoittavat, että mereen siirrettynä nämä kalat kykenevät jatkamaan muuten voimalaitosten katkaisemaa vaellustaan.

Katso myös