Uutiset Ilmasto, Maatalous, Talous, Ympäristö

Viljelyssä olevien turvepeltojen suuret kasvihuonekaasupäästöt ovat vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena, kun pohditaan erilaisia keinoja päästöjen leikkaamiseksi sekä kansainvälisten ilmastosopimusten että kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudessa VÄPÄ-hankkeessa turvepeltojen nurmikierrot pyritään kehittämään mahdollisimman ilmastoviisaiksi.

VÄPÄ-hankkeessa keskitytään turvepeltojen nurmikiertoihin. Kuva: Maarit Liimatainen

Nurmiviljely tuottaa pitkäkestoisen kasvipeitteen, mikä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisää hiilensidontaa. Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla (VÄPÄ) -hanke kehittää nurmenviljelyä vielä vähäpäästöisemmäksi.

Hankkeen pilottitiloilla testataan ja selvitetään päästövähennyksiin esitettyjen keinojen teknistä ja taloudellista toteuttavuutta sekä vaikuttavuutta.

– Kokeilemme muun muassa kevennettyä muokkausta ja pohjaveden pinnankorkeuden säätelyä. Lopullisena tavoitteenamme on tarjota karjatiloille työkalupakki, joka sisältää keinovalikoiman, jonka avulla viljelijät voivat vähentää eloperäisten maiden viljelystä syntyviä päästöjä, kertoo projektipäällikkö Maarit Liimatainen Lukesta.

Hankkeessa kerätään myös tietopankki, johon koostetaan aiempi kotimainen tutkimustieto eloperäisten viljelymaiden kasvihuonekaasupäästöistä ja listataan parhaillaan käynnissä olevat alan tutkimukset.

– Koonnin avulla voimme arvioida tutkimustiedon kattavuuden niin, että uusi tutkimus voidaan kohdentaa vahvempaa näyttöä kaipaaviin osa-alueisiin. Tietopankki palvelee tutkimuksen lisäksi laajemmin kaikkia muitakin maatalouden ja ilmastonmuutoksen hillinnän parissa toimivia tahoja, toteaa Liimatainen.

VÄPÄ-hanketta vetää Luonnonvarakeskus, ja mukana työssä ovat Oulun yliopisto ja ProAgria Oulu sekä yhteistyöviljelijät. Hankkeen toteutusta tukevat omalla rahoituksellaan Valio Oy ja Osuuskunta Pohjolan Maito.

Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla eli VÄPÄ-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Hankkeen toiminta-aika on vuosina 2021–2023.