Uutiset Yleinen

Luonnonvarakeskus on viime vuosina vahvistanut rooliaan nuorten tutkijoiden kasvattajana. Postdoc-tutkijoita on rekrytoitu Lukeen noin 15-30 henkilön vuosivauhdilla.

Luke näkee postdocit tulevaisuuden tekijöinä ja tarjoaa heille upeat mahdollisuudet työskennellä ajankohtaisten ja merkityksellisten monitieteisten luonnonvara-alan haasteiden parissa.

Kevään Postdoc Call – viisi paikkaa avoinna

Haemme nyt viittä uutta osaajaa Euroopan Unionin (H2020), Suomen Akatemian ja Maa- ja metsätalousministeriön (Hiilestä kiinni) rahoittamiin postdoc-pesteihin. Tehtäviä yhdistää ilmastonmuutokseen ja hiilen kiertoon liittyvän tiedon tuotanto; neljä niistä liittyy metsänhoidon ja ekosysteemihyötyjen tutkimiseen ja yksi maatalouden vastaaviin haasteisiin, lähinnä karjatalouden puolella.

Lue lisää tehtävistä ja hae paikkoja: www.luke.fi/rekry

Haku paikkoihin on auki 9.4.2021 klo 16.00 asti. Vuonna 2021 muut kampanjaluonteiset postdoc-haut toteutetaan kesällä ja syksyllä.

Postdocit Lukessa

Luken postdoc-politiikka turvaa kaikille samat oikeudet ja tuen, esimerkiksi jokaiselle nimetään tieteellinen ohjaaja ja kaikilla on tasaveroiset mahdollisuudet uran jatkumisen suhteen. Postdoc-työsuhteiden pituudet vaihtelevat kahdesta neljään vuoteen tutkimusaiheen ja rahoituslähteen mukaan. Postdociksi valittavan henkilön väitöksestä tulisi olla kulunut enintään viisi vuotta.

Vuoden 2018 postdoc-kampanjalla Lukeen tulleet Anna Stygar ja Timo P. Pitkänen kertovat postdoc-kokemuksistaan:

– Työskentelen eläinten hyvinvoinnin parissa hyödyntäen matemaattisen mallinnuksen osaamistani. Työni on mielenkiintoista ja sopivan haastavaa, koskaan ei ole tylsää. Kun aloitin, ajattelin olevani hyvin verkostoitunut, mutta kahdessa suuressa EU-projektissa verkostoni ovat valtavasti laajentuneet. Teen tärkeää työtä ja koen, että olemalla itse aktiivinen voin vaikuttaa tulevaan uraani. Hiljattain esimerkiksi esittelin tutkimusideani Luken strategisen rahoituksen hakuun liittyvässä LukeLeads -pitching-tapahtumassa, Anna Stygar sanoo.

– Olen metsien laserkeilausasiantuntija. Osaamiseni on aika harvinaista, joten olen päässyt tekemään useita projekteja ja työ on ollut monipuolista. Olen saanut kontakteja ja oppinut lisää. Luke on selvästi alkanut panostaa postdoceihin, minkä koen hyvänä asiana. Itselläni on nyt postdoc-kauden optiovuosi meneillään ja toivon, että saan jatkaa senkin jälkeen, Timo P. Pitkänen kertoo.

Lukessa on Early Career Community, joka tarjoaa niin postdoceille kuin muillekin varhaisessa vaiheessa tutkimusurallaan oleville mahdollisuuksia verkottumiseen, vertaistukeen ja kokemuksien laajentamiseen esimerkiksi esiintymisen ja rahoituksen haun alalla. Meillä on myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta edistävä Intercultural Community, jossa on niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin toimijoita. Molemmat yhteisöt järjestävät esimerkiksi ammatillisia webinaareja ja sosiaalisia kohtaamisia.