Uutiset Kala

Suomessa otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön uusi toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä, joka koskee silakan ja kilohailin troolikalastusta, silakan rysäkalastusta sekä lohen rannikkokalastusta. Aiemmin kyseisiä pyyntimuotoja on säädelty kokonaiskiintiöjärjestelmällä. Tuoreen tutkimuksen mukaan toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä näyttää tasaavan silakan ja kilohailin tarjontaa sekä mahdollistavan troolareiden toiminnan toteuttamisen paremmin markkinoiden tarpeiden mukaan.

Uusi kiintiöjärjestelmä perustuu kokonaiskiintiöön, joka jaetaan kalastusyrityksille toimijakohtaisina osuuksina käyttöoikeuksien perusteella. Tavoitteena on auttaa kalastusyrityksiä ajoittamaan kalastustaan paremmin markkinoiden tarpeisiin.

– Uusi toimijakohtaisten kaupattavien kiintiöiden järjestelmä tähtää kalastajien taloudellisen tilanteen parantamiseen, ylikapasiteetin pienentämiseen ja kilpakalastuksen lopettamiseen, Luonnonvarakeskuksen tutkija Pekka Salmi sanoo.

kalastusalus
Kuva: Jari Niukko.

Kalastajien näkemykset vaihtelevat

Tehtyjen kyselyjen mukaan kalastajien näkemykset järjestelmästä alkuvaiheen jälkeen vaihtelevat paljon. Isojen trooliyritysten edustajat suhtautuivat myönteisesti toimijakohtaiseen kiintiöjärjestelmään, jonka katsottiin helpottavan kalastuksen suunnittelua. Sen sijaan useimmat kyselyyn vastanneet silakan rysäkalastajat, lohenkalastajat ja troolikalastajat olivat kriittisempiä, eivätkä nähneet samanlaisia hyötyjä kuin isot trooliyritykset. Pienimuotoista ja kausiluontoista rannikkokalastusta harjoittavat olivat turhautuneita lisääntyneeseen ohjaukseen ja monet pitivät käyttöoikeuksien jakomenettelyjä epäoikeudenmukaisina.

Tutkimuksen ajankohtana järjestelmä oli käynnistysvaiheessa. Erityisesti rannikkokalastajien välinen käyttöoikeuksien ja kiintiöiden kaupankäynti ei ollut järjestelmän alkuvaiheessa kovinkaan laajaa.

– Pienkalastajilla ei useinkaan ole mahdollisuuksia investoida kiintiöiden kasvattamiseen. Toisaalta kiintiömarkkinoiden kehittäminen oli monen kalastajan toivelistalla, Salmi sanoo.

Vaikutuksia kalastuksen rakenteeseen vielä vaikea arvioida

Vuoden 2017 hinta-aineiston perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä järjestelmän vaikutuksesta kalan hintoihin. Isoja troolareita koskevien laskelmien perusteella toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönotto johtaa tehokkaaseen ja kannattavaan kalastukseen ja alusten määrän vähentymiseen. Uuden järjestelmän vaikutuksia kalastuksen rakenteeseen on kuitenkin vielä vaikea arvioida kattavasti.

– Arvio muutoksen onnistumisesta riippuu pitkälti siitä, minkä toimijaryhmän näkökulmasta asiaa tarkastellaan, Salmi sanoo.

Raporttiin on koottu tietoa uuden järjestelmän ensivaiheista, vaikutuksista ja eri toimijaryhmien näkemyksistä.

Katso myös