Uutiset Maatalous, Metsä

Tutkimus metsä- ja maatalouden biomassoista on kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tietoa on syntynyt valtavasti. Merkittävä osa arvokkaasta tiedosta on kuitenkin vaarassa jäädä käyttämättä, koska tieto ei välity raaka-aineiden toimittajille eli viljelijöille, metsänomistajille, yrittäjille ja muille biotalouden toimijoille. Tiedon siirtoa tutkimuksesta käytäntöön edistetään uudessa Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa BRANCHES -hankkeessa (Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches).

Hankkeen tavoitteena on parantaa biomassan (esim. energiapuu, hakkuutähde, olki, leikkuujäte) toimitusketjujen elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä sekä edistää innovatiivisia teknologioita, maaseudun biotalousratkaisuja, kestävää maataloutta ja metsänhoitoa. Välittämällä tietoa hyvistä ratkaisuista parannetaan myös biomassan toimitusketjujen energiatehokkuutta ja maatilojen energiaomavaraisuutta sekä minimoidaan energiakustannukset.

– Viemällä jo tiedossa olevat keinot käytäntöön pyritään raaka-aineiden eli biomassan toimittajien toiminnasta saamaan kustannustehokasta ja kannattavaa. Biomassojen hyödyntäminen edistää lisäksi energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta ja luo erityisesti maaseutualueille uusia työpaikkoja, kertoo hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Johanna Routa.

BRANCHES-hankkeessa tietoa välitetään työpajoissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tietoa koostetaan lyhyiksi yhteenvedoiksi eri kielillä. Hankkeessa rakennetaan verkostoja tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välille viidessä eri maassa.  Yhteistyön odotetaan johtavan tuloksiin, joilla on pysyvä ja laaja-alainen vaikutus maaseutuympäristön toimijoihin eri puolilla Eurooppaa.

Hankekonsortiossa on 12 partneria Suomessa, Puolassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja kokonaisbudjetti noin kaksi miljoonaa euroa. Luken lisäksi hankkeessa on mukana Suomesta VTT ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.