Uutiset Maaseutu, Maatalous, Puutarha

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän tutkimuksen mukaan kasvihuoneessa luomuviljellystä kirsikkatomaatista saadaan parempi sato viljelytiheyttä nostamalla ja luomulannoitteen määrää säätämällä. Tehokkaampi tuotanto mahdollistaa luomutuotteille alemman hinnan ja hyödyttää siten ketjun kaikkia toimijoita.

Kuva: Liisa Särkkä, Luke.

”Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun tuottajalta kuluttajalle edistäminen” -hankkeessa tuotettiin uutta tietoa luomutomaatin viljelyn tehostamisesta kasvihuoneessa.

Lisäksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun osiossa otettiin esille kysyntään ja markkinointiin liittyviä, uusia liiketoiminnallisia näkemyksiä alan kehittämiseksi koko arvoketjussa.

Tehokkaampi tuotanto pienentää ympäristöjalanjälkeä luomuviljelyssä

Luomuelintarvikkeiden kysyntä on Suomessa jatkuvasti kasvanut ja kotimaisen tuotannon toivotaan pystyvän vastaamaan kysyntään.

Kirsikkatomaatin viljelykoe osoitti, että luomuviljelyssä satotasoa on mahdollista kohentaa tarkassa viljelytekniikassa, jossa viljelytiheyttä voidaan nostaa. Luomulannoitteella saatiin sekä määrällisesti että laadullisesti vähintään yhtä hyvä sato kuin kivennäislannoitteella. Vaikka luomuviljelyssä kasvit saivat vähemmän ravinteita kuin kivennäislannoituksessa, se ei näkynyt satomäärissä.

Luomuviljelyssä lannoitus- ja kastelutekniikka pitää valita kasvualustan rakenteen mukaan, jotta viljelytulos on ekonomisesti ja ekologisesti optimaalinen. Kokeessa käytettiin rajoitettuja kasvualustoja, koska veden ja ravinteiden kulutusmääristä haluttiin tietoa, jota viljelijät voisivat hyödyntää uuden EU-lainsäädännön vaatimassa maapohjaviljelyssä. Tutkimuksen mukaan tarkalla kasteluveden käytöllä voidaan vähentää ympäristökuormitusta. Tehokkaamman tuotannon avulla luomutuotannon ympäristöjalanjälki pienenee.

– Kun tuotantopanoksien määrää viljelypinta-alaa kohden voidaan nostaa ja sadon määrää lisätä, niin tuotannon energiatehokkuus myös paranee, kertoo Luken erikoistutkija Liisa Särkkä.

Tutkimustietoa on vielä vähän saatavilla, joten luomuviljelytutkimuksia kasvihuoneessa pitäisi jatkaa. Hedelmien ”taatusti” hyvän maun todettiin olevan keskeinen markkinointi- ja myyntivaltti. Viljelykokeen luomutomaatit maistuivat makeammilta kuin kivennäislannoitetut tomaatit.

Vahva ja luotettava brändi myy, kaupankäynnissä laatu tärkeää

Tutkimuksen kysyntää ja markkinointia käsittelevässä osiossa selvitettiin tapoja lisätä kotimaisen luomukirsikkatomaatin kysyntää markkinoinnin keinoin.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat pitävät luomutomaatin valtteina hyvää makua, kotimaisuutta ja ekologisuutta. Luomutuotteen kalliimpi hinta hyväksytään helpommin, jos tuote brändäytyy ylivertaiseksi laadultaan.

Keskeisin toimenpidesuosituksemme on, että luomutuotteiden markkinoinnissa tulee hyödyntää entistä vahvemmin kuluttajan tunteita ja tunteiden aiheuttamia vastakohtia. Markkinointia kannattaa kohdistaa nuoriin ihmisiin, painottaa Särkkä.

Suurin osa luomutuotteista ostetaan päivittäistavarakaupoista. Siten tuotteiden valikoima ja niiden sijainti kaupassa vaikuttaa olennaisesti tuotteen menekkiin. Tärkeää on olla selvillä siitä, minkälaisia kuluttajia kaupassa käy.

Kauppa piti luomutuotteita valikoimassaan mielekkäinä ja haluttuina, jos tuotteet ja toimitusprosessi olivat asianmukaiset. Pakkaukset ja tuotteen säilyvyys ovat kaupalle erityisen tärkeitä. Koko arvoketjussa tuotteiden erityispiirteet tulee esittää monipuolisesti, kauppa myös jakaa mielellään informaatiota tuotteista.

Viljelijät pitivät luomusertifiointia tärkeänä, mutta kuluttajille tai kaupalle tärkeämpiä olivat tuotteen maku ja laatu.  Sosiaalisen median aktiivinen käyttö lisäsi myyntiä kaupassa. Yrittäjät kokivat yhteistyön kaupan kanssa sujuvan yleensä hyvin ja palautteen saamisen tärkeänä. Kirsikkatomaatin laatuominaisuuksien mittaamista ei koettu tarpeelliseksi, koska ”jos huonoa tuotetta myy, niin asiakkaat eivät toista kertaa osta”.

Yläreunan kuva: Pixabay.