Uutiset Ilmasto, Metsä

Suurimuotoinen puurakentaminen vaatii uudenlaista osaamista. Miten pidämme huolen siitä, että puusta rakennetaan aina myös laadukkaasti?

Puuinfon, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen 20.9.2018 järjestämässä Parempi Puutuote -seminaarissa pohditaan, missä ovat puurakentamisen laadun pullonkaulat ja kuinka rakentamisen laatuun voidaan vaikuttaa.

Seminaarissa kuullaan suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä suunnittelun merkityksestä rakennusalalla sekä rakennusalan koulutuksen tilanteesta ja näkymistä. Lisäksi esitellään keskieurooppalaisia toimintamalleja ja keskustellaan tämän pohjalta, millaiselle täydennyskoulutukselle kotimaan yrityksissä olisi eniten tarvetta. Seminaari järjestetään yhdessä Suomen näyttävimmistä moderneista puurakennuksista, Lahden Sibeliustalossa.

Tämä puukerrostalon yksiö on matkalla asennettavaksi. Mutta onko määränpäässä kaikki kunnossa? Kuva: Tarmo Räty, Luke.

Päivän päätteeksi tutustutaan Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) uuteen NiemiCampukseen.

– Seminaari on tarkoitettu niille puuelementtien ja -komponenttien sekä puurakennusten valmistajille, jotka haluavat palvella rakennusteollisuutta tehokkaasti ja parantaa omaa tuottavuuttaan, kertoo Luken erikoistutkija Tarmo Räty.

Kansainväliset asiantuntijat tuovat eväitä Keski-Euroopasta

Seminaarin kansainväliset asiantuntijat tulevat Sveitsistä ja Itävallasta, ja molemmat heistä korostavat uuden teknologian ja suunnittelun merkitystä puurakentamisessa.

– Perinteisen osaamisen yhdistäminen digitaalisiin työvälineisiin ja menetelmiin tarjoaa puutuoteollisuudelle hienon mahdollisuuden toteuttaa ainutlaatuisia projekteja luonnollisesta high-tech-raaka-aineesta, puusta, toteaa Martin Antemann, puuseppä ja diplomi-insinööri sveitsiläisestä Design-to-Production suunnittelutoimistosta.

Tilaisuuden toinen vieraileva asiantuntija on itävaltalainen rakentamisen 2D- ja 3D-esivalmistusjärjestelmiä kehittänyt Hans-Christian Obermayr puurakentamiseen erikoistuneesta yrityksestään Obermayer Holzkonstruktionen. Hän painottaa rakentamisen osaamista puurakenteiden suunnittelussa.

Seminaari on ilmainen, mutta osanottajamäärä rajattu, kielinä ovat englanti ja suomi. Euroopan maatalousrahasto on tukenut tilaisuuden järjestämistä.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen.