Uutiset Riista

Suomessa asuu neljä suurpetoa: karhu, susi, ilves ja ahma. Suurpedoilla on luonnossa merkittävä rooli muiden lajien saalistajana. Ne herättävät ihmisissä ihailua, huolta ja pelkoakin. Tuhdin koulumateriaalin avulla oppilas tutustuu suomalaiseen luontoon suurpetojen kautta.

Koulumateriaalin avulla oppilas oppii tunnistamaan petojen jälkiä ja hahmottamaan luonnon monimuotoisuutta. Oma osuutensa on myös sille, kuinka kannattaa toimia, jos kohtaa suurpedon.

Suurpedot ovat monipuolisempi aihe kuin mitä ensivilkaisulla käy ilmi. Materiaalissa esitellään lajien lisäksi suurpetojen aiheuttamia vahinkoja, suurpetojen metsästystä, petoja kulttuurissa, suden herättämiä tunteita, ammatteja petojen parissa ja suurpetotutkimusta.

Koulumateriaali sisältää kaksi ikäversiota: alakouluun 3—6-luokkalaisille ja yläkouluun 7—9-luokkalaisille. Kullekin ikäryhmälle on oma opettajan opas ja diapaketti. Materiaalista löytyy videoita, tehtäviä, julisteita ja esite suurpetojen jäljistä.

Tervetuloa mukaan suurpetojen jäljille!

Koulumateriaali: https://riistahavainnot.luke.fi/cms/suurpedot/koulumateriaalit

 

Koulumateriaali on tuotettu SusiLIFE-hankkeessa vuonna 2021 (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). SusiLIFE-hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Hanke on täysin vastuussa tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA ei ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.