Uutiset Kala, Riista

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut Suomenlahden tila-arvion, joka kokoaa yhteen yli sadan suomalaisen, venäläisen ja virolaisen tutkijan tutkimustulokset. Yli 300-sivuinen julkaisu sisältää tuoretta tietoa mm. rehevöitymisestä, haitallisista aineista, vieraslajeista, melusta, meriliikenteestä sekä muoviroskista. Julkaisu on merkittävin tulos maiden välisestä Suomenlahti-vuodesta.

Julkaisuun on saatu ensimmäistä kertaa kattavasti kolmen maan keräämää aineistoa Suomenlahden tilasta pitkältä aikajaksolta. Hankkeen aikana verrattiin tapoja kerätä ja analysoida tietoa. Tämä mahdollistaa yhteismitallisen ja luotettavan tiedon saannin Suomenlahden tilasta.

Koko tiedote Suomen ympäristökeskuksen sivuilla

Julkaisu: The Gulf of Finland assessment

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat tuottaneet julkaisuun tietoa Suomenlahden kalalajeista kuten lohesta ja meritaimenesta sekä rannikkolajeista, kalojen lisääntymisalueista, merilinnuista ja hylkeistä.