Uutiset Ilmasto

Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämisestä.

Harwardin, IMD:n INSEADin, London School of Economicsin sekä London Business Schoolin suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat perjantaina 29.3. Suomen IPCC-työryhmän Vuoden Maineteolla. Tunnustus jaetaan vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on kuluneen vuoden aikana erityisen merkittävällä tavalla kunnostautunut suomalaisille tärkeässä asiassa.

Valintatoimikunnan mukaan kansallinen IPCC-työryhmä osana kansainvälistä IPCC-verkostoa on nostanut merkittävästi kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksen etenemisestä ja kiireellisten toimenpiteiden tarpeellisuudesta yksilöiden, yritysten, kansallisten sekä globaaleiden toimijoiden osalta tuomalla Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportin keskeiset viestit suomalaisten tietoisuuteen.

IPCC-työryhmää kuvattuna helmikuussa 2019. Kuva: Veikko Somerpuro.

Luonnonvarakeskuksesta (Luke) IPCC-työryhmässä toimivat vuonna 2018 jäseninä ja varajäseninä tutkimusprofessorit Pirjo Peltonen-Sainio, Kristiina Regina ja Raisa Mäkipää sekä erikoistutkija Jukka Alm. Toimikaudella 1.1.2019–31.12.2022 työryhmässä toimivat Mäkipää ja Regina sekä Suomen Akatemian nimeämänä Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

Ympäristöministeriö asetti vuonna 1993 kansallisen IPCC-ryhmän toimimaan IPCC-asioiden verkostona. Työryhmän keskeisiin tehtäviin kuuluu edistää suomalaisten osallistumista IPCC-työhön, osallistua kommenttien kokoamiseen IPCC:n raportteihin ja tiedottaa IPCC:n työn tuloksista. Ryhmään kuuluu ministeriöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoita yhteensä 28 eri organisaatiosta.