Uutiset Kiertotalous, Ruoka

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut yhteistyössä elintarvikealan toimijoiden kanssa kansallisen ruokahävikkitiekartan, jonka tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa.

Tiekartta muodostuu kuudesta keihäänkärjestä, joissa linjataan keinoja ruokahävikin vähentämiseksi Suomessa. Keihäänkärjet jakaantuvat vapaaehtoisiin ja lainsäädännöllisiin ohjauskeinoihin, koulutukseen ja tiedottamiseen, teknologioihin ja liiketoimintamalleihin, ympäristö- ja tuotemuotoiluun, tutkimukseen sekä yhdessä tekemiseen. Jokainen keihäänkärki sisältää tarkempia ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja.

Tiekarttaa ylläpidetään ja päivitetään Tiekartta-hankkeen sivustolla.

”Kyse on jatkuvasti päivittyvästä tiekartasta. Tavoitteena on, että alan toimijat ilmoittavat tiekarttasivustolle omissa organisaatioissaan toteuttavia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi. Näin lukuisista toimenpiteistä tehdään kaikille näkyviä”, kertoo Luken tutkija Inkeri Riipi.

Tiekartta-sivulle linkitetään ratkaisujen lisäksi tietoa tutkimushankkeista, kehitysprojekteista ja poliittisista linjauksista. Alan toimijat voivat ilmoittaa hävikin vähentämiskeinoista tutkija Inkeri Riipille (inkeri.riipi@luke.fi).

”Tiekartta ei ole vain lista yksittäisiä hävikkiratkaisuja, vaan ennen kaikkea tiekartan päämääränä on edistää tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä”, täsmentää tutkija Hanna Hartikainen. ”Mottomme on: yhdessä enemmän, hävikkiä vähemmän.”

Jatkossa tärkeä osa tiekarttaa on myös hävikkiratkaisuiden vaikuttavuuden arviointi. ”Järjestämme alan toimijoiden yhteisiä työpajoja, joissa luodaan tapoja arvioida, johtavatko ratkaisut hävikin vähentymiseen”, Riipi painottaa. Lisäksi ruokahävikin kokonaismäärää seurataan koko Suomen kattavalla ruokahävikin seurantajärjestelmällä.

Tiekarttaa on työstetty kahden vuoden ajan. Se on syntynyt alan toimijoille järjestettyjen työpajojen, asiantuntijahaastattelujen, kirjallisuusanalyysien ja tutkimusryhmän yhteispanoksena. Tiekarttatyö jatkuu Luken ohjauksessa Elintarvikejäte- ja hävikkiseuranta -hankkeessa.

”Suomen tiekartta on kansainvälisestikin hyvin ajankohtainen ja uraauurtava, sillä tiedossamme ei ole, että ihan yksityiskohtaisia hävikkitiekarttoja olisi vielä juurikaan julkaistu muualla maailmassa”, erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri sanoo.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on puolittaa vähittäiskaupan ja kuluttajien ruokahävikki ja vähentää sen syntyä koko elintarvikeketjussa. Euroopan komission päätöksen (2019/1597, 2008/98/EY) mukaan jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätteensä komissiolle vuodesta 2020 lähtien. Ruokahävikkitiekartta on osa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä.