Uutiset Riista

Suden kanta-arvion koostaminen on parhaillaan käynnissä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tavoitteena on saada kanta-arvio valmiiksi 16.6.2020 mennessä. Samaan aikaan valmisteilla on myös ennuste susikannan kehityksestä.

Kanta-arvio kuvaa maaliskuun 2020 tilannetta ja perustuu tassuhavaintoihin, pannoitettujen susien liikkeisiin ja DNA-näytteisiin. Tietolähteinä käytetään myös tunnettua kuolleisuutta, Luken henkilökunnan maastotyötä ja tutkimustietoa.

– Luke ei pannoittanut susia keväällä 2020. Vuonna 2020 julkaistavassa kanta-arviossa käytetään tietoa keväällä 2019 pannoitettujen susien liikkeistä, joten pannoitustauko ei vaikuta tämän vuoden kanta-arvioaineistoon, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

Ennuste tietokonesimulaation avulla

Susikanta vaihtelee merkittävästi vuoden mittaan. Tämän vuoksi Lukessa on kehitetty ennustemalli, jonka avulla voidaan kuvata susikannan koon ja rakenteen vaihtelua maaliskuun tilanteesta eteenpäin.

– Mallin avulla voidaan katsoa myös taakse päin ja näin testata esimerkiksi mallin antamien lukujen luotettavuutta verrattuna aiempiin kanta-arvioihin, kertoo erikoistutkija Samu Mäntyniemi.

Ennustemalli perustuu suden biologiaan ja tietokonesimulaatioon. Ennuste kuvaa parien lisääntymismenestystä, laumojen ja yksittäisten susien liikkeitä ja kuolevuuden vaihtelua maaliskuun kanta-arvion jälkeen.

Susiennuste kertoo, mitä susikannalle kuuluu:

Katso, miten tietokonesimulaatio tuottaa ennusteen: