Uutiset Kala

Uusi kalastuslaki- ja asetus toivat tullessaan monia muutoksia. Yksi niistä on sisävesien kaupallisten kalastajien velvollisuus pitää kirjaa kalastuksestaan. Aiemmin velvollisuus koski vain meri- ja rannikkoalueiden kaupallisia kalastajia.

Sisävesien kaupallisen kalastuksen saalisilmoitukset tehdään Luonnonvarakeskukselle (Luke). Luke on nyt postittanut saalisilmoituslomakkeet kaikille sisävesien kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröityneille kalastajille. Ruotsinkielisille kalastajille lomake päästään postittamaan valitettavasti vasta hieman myöhemmin.

Palautus kerran vuodessa

Lomakkeessa tiedustellaan pyyntialueittain käytetyt pyydykset, pyyntiponnistus ja saalis lajeittain. Ilmoitus täytetään kuukausikohtaisesti ja koko vuoden lomakkeet palautetaan kerralla seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoitusjärjestelmää on suunniteltu yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja Luken kesken, kommentteja on kysytty myös sisävesiammattikalastajilta. Lomakkeen pohjana on käytetty meri- ja rannikkoalueella käytössä ollutta lomaketta.

– Rakentavia ehdotuksia lomakkeen parantamiseksi otetaan jatkossakin mielellään vastaan, sanoo Luken tutkija Tapio Keskinen.

Kalastajille lähetetyssä kirjeessä on mukana myös koko kalenterivuotta koskeva hinta- ja työllisyyskysely. Kysely ei perustu kalastuslakiin vaan muihin Luken tutkimus- ja tilastointitarpeisiin. Aiempina vuosina hinta- ja työllisyyskysymykset ovat sisältyneet Luken joka toinen vuosi tekemään Ammattikalastus sisävesillä -tilastokyselyyn. Nyt nämä tiedot on yhdistetty annettavaksi saalisilmoituksen yhteydessä, koska erillistä tilastokyselyä ei enää tehdä.

Tavoitteena yksi sähköinen järjestelmä

Tällä hetkellä osalla kaupallisista kalastajista on kirjanpitovelvoite kalastusluvan ehtona tai he ilmoittavat pyynti- ja saalistietonsa muusta syystä kalastusalueelle, Metsähallitukselle tai muulle taholle.

– Valitettavasti vielä tänä vuonna uusi ilmoitusvelvollisuus ei poista muita kirjanpitovelvoitteita. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuitenkin riittäisi yksi kalastuskirjanpito. Työn alla on sähköinen järjestelmä, jonka on tarkoitus helpottaa sekä tietojen ilmoittamista että käsittelyä, Keskinen toteaa.

Uuden kalastuslain tavoite on hoitaa ja hyödyntää kalakantoja entistä enemmän tietoon perustuen. Kaupallisilta kalastajilta saatava tieto tuottaa aineistoa kalakantojen seurannan ja kalastuksen säätelyn tarpeisiin ja hyödyttää näin ollen myös kaupallista kalastusta. Ilmoitukset ovat luottamuksellisia, joten yksittäisen kalastajan ilmoittamaa tietoa ei julkisteta tunnistettavasti ilman lupaa.