Uutiset Maatalous, Tilasto

Lihaa tuotettiin viime vuonna noin 398 miljoonaa kiloa, mikä on reilun prosentin vähemmän kuin vuonna 2016. Siipikarjanlihan tuotanto jatkoi kasvuaan, kun taas naudan- ja sianlihantuotanto väheni. Myös maitoa tuotettiin edellisvuotta vähemmän, kun taas kananmunien tuotanto lisääntyi.

Nämä tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luken) tilastoihin.

Maidontuotanto väheni, mutta luomumaidon tuotanto lisääntyi

Maitoa tuotettiin vajaa 2 336 miljoonaa litraa viime vuonna, mikä on prosentin vähemmän kuin vuonna 2016. Maidontuotanto väheni kolme prosenttia ensimmäisellä ja lisääntyi yhden prosentin toisella vuosipuoliskolla. Maidontuotannon mukautustuki, jota maksettiin alkuvuonna tuotantoa vähentäville tiloille, vaikutti osaltaan maidontuotannon vähenemiseen.

Luomumaidon tuotanto jatkoi edelleen kasvuaan. Luomumaitoa tuotettiin reilu 62 miljoonaa litraa, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luomun osuus maidontuotannosta oli vajaa kolme prosenttia.

Maitotilojen määrä väheni vuoden aikana seitsemällä prosentilla eli noin 500 tilaa lopetti maidontuotannon. Vuoden lopussa maitotiloja oli 6 810. Myös lypsylehmien määrä väheni ja niitä oli joulukuussa noin 270 600. Lypsylehmien keskituotos kohosi reiluun 8 500 litraan.

Kananmunia hieman edellisvuotta enemmän

Kananmunia tuotettiin 73,5 miljoonaa kiloa, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2016. Tuotanto lisääntyi neljä prosenttia ensimmäisellä ja väheni yhden prosentin toisella vuosipuoliskolla. Virikehäkkikanaloissa tuotettujen kananmunien määrä väheni kolme prosenttia. Lattia- ja ulkokanaloissa tuotettujen kananmunien määrä lisääntyi kahdeksan prosenttia ja luomukanaloissa 16 prosenttia.

Kananmunista 60 prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 34 prosenttia lattia- ja ulkokanaloissa ja 6 prosenttia luomukanaloissa. Kymmenen vuotta sitten vastaavat luvut olivat 79, 19 ja 2.

Siipikarjanlihaa jälleen ennätysmäärä

Siipikarjanlihan tuotannossa rikottiin jälleen ennätyksiä broilerinlihan tuotannon kasvun siivittämänä. Kuva: Pixabay.

Siipikarjanlihan tuotannossa rikottiin jälleen ennätyksiä broilerinlihan tuotannon kasvun siivittämänä. Myös kalkkunanlihaa tuotettiin hieman edellisvuotta enemmän. Siipikarjanlihaa tuotettiin vajaa 129 miljoonaa kiloa, jossa kasvua edellisvuoteen oli kolme prosenttia.  Viime vuonna tuotannon kasvuvauhti hieman hidastui edellisvuosista.

Naudanlihan tuotanto väheni prosentilla 86 miljoonaan kiloon. Lehmien ja sonnien teurastusmäärät vähenivät, kun taas hiehojen lisääntyivät. Keskimääräiset ruhopainot nousivat edellisvuodesta. Sonnin keskimääräinen ruhopaino oli 351 kiloa, hiehon 247 kiloa ja lehmän 288 kiloa.

Sianlihaa tuotettiin viime vuonna vajaa 182 miljoonaa kiloa eli viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sikojen teurastusmäärät painuivat alle kahden miljoonan, ja lihasian keskimääräinen ruhopaino nousi hieman, ollen 90 kiloa. Viime vuotta vähemmän sianlihaa on tuotettu viimeksi 2000-luvun alussa.

Sikataloutta harjoittavien tilojen vähenemisvauhti on ollut nopeaa. Sikataloutta harjoitettiin viime vuonna noin 1 100 tilalla ja tilojen määrä väheni vuoden aikana kymmenisen prosenttia edellisvuodesta.

Tilaston taustaa

Tiedot maidon-, lihan- ja kananmunien tuotannosta perustuvat meijereille, teurastamoille ja kananmunapakkaamoille kuukausittain tehtäviin kyselyihin. Tiedot maatiloilla tapahtuneista teurastuksista ja maidon käytöstä maatiloilla saadaan muutaman vuoden välein suoritettavasta otantatutkimuksesta.