Uutiset Ruoka

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, tiedote 8.9.2017

Digitalisaatio edetessään muuttaa ketjumaisen ruoan tuotannon yhä verkostomaisemmaksi yritystoiminnaksi ja mahdollistaa erikoistuvalle tuotannolle globaalien markkinoiden syntymisen. Ruokaketjussa liiketoiminnan keskiöön nousee kuluttaja.

Osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa tehty selvitys selkeyttää ruokaketjun digitalisaation tilanteen ja esittää toimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta suotuisa kehitys saataisiin liikkeelle. Poliittisesti ratkaistavat kysymykset liittyvät erityisesti tuotanto-kulutusketjun lainsäädännöllisiin muutostarpeisiin, yhteiskunnan ohjausjärjestelmiin sekä digitaalisen tiedon ja alustojen omistajuuteen sekä yksilön ja pienyritysten tietoturvaan.

Digitaalisten avainteknologioiden monipuoliseksi hyödyntämiseksi elintarvikeverkostoissa, ruokasektorin on

  • selkeytettävä pelisäännöt datan hallinta- ja käyttöoikeuksiin;
  • kehitettävä käytettäviä tapoja tunnistaa ja hallita materiaalien ja tuotteiden laatu todistettavasti jo alkutuotannosta lähtien;
  • kokeiltava rohkeasti uutta ajattelua vaativia toimintamalleja liittyen tietoon, työhön, innovointiin, liiketoimintaan ja valvontaan;
  • kehitettävä teknologista osaamistaan sekä;
  • osallistuttava uudistuvia toimintaympäristöjä tukevien infrastruktuurien rakentamiseen.

Kotimaisen ruokasektorin osallistumista digitaalisten toimintaympäristöjen kehitystyöhön tulisi edistää. Ruokaketjua on mahdollista uudistaa voimakkaasti, ja se edellyttää systemaattista panostusta osaamisen ja infrastruktuurin kehittämiseen. Elintarvikeketjun digitalisaation ja tuottavuuskasvun edellytyksinä ovat kuitenkin teknologioiden ohella organisaation osaaminen ja valmius muutokseen. Tässä tilanteessa korostuu organisaatioiden kyky uudistaa rohkeasti omaa toimintaansa ja visioida mitkä konkreettiset vaikutukset organisaatiossa tulevat olemaan. Digitalisaation myötä vanhoista toimintamalleista on ehkä luovuttava tai niitä on ainakin muutettava.