Uutiset Metsä

Uusimmat tutkimustulokset kannustavat suosimaan sekametsiä metsien hoidossa. Sekametsät ovat kustannustehokas tapa ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Maailmanlaajuinen tutkijaverkosto, Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI), analysoi yli 777 000:lta eri puolilla maailmaa sijaitsevalta pysyvältä metsikkökoealalta yli 30 miljoonan puun ja 8737 puulajin aineiston. Analyysi osoittaa, että puulajien runsaus lisää metsien biomassatuotosta. Vaikutus on suhteellisesti suurin boreaalisissa havumetsissä. Tulosten mukaan puulajien häviäminen paitsi vähentää kiihtyvällä vauhdilla luonnon monimuotoisuutta myös biomassan tuotosta ja hiilen sitoutumista metsäekosysteemeihin.

Tulokset julkaistiin arvostetussa Science- tiedelehdessä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat osallistuivat tutkimukseen ja hyödynsivät siinä eurooppalaisessa EU:n rahoittamassa FunDivEUROPE-hankkeessa  (Functional Signifigance of Forest Biodiveristy in Europe) Suomeen perustettujen  koealojen aineistoja.