Uutiset Maatalous, Ympäristö

Luken erikoistutkija Sari Luostarinen on valittu Itämeren suojelukomissio HELCOMin Agri-ryhmän puheenjohtajaksi. Työ nykyistä kestävämpien maatalouden käytäntöjen edistämiseksi vaatii kompromisseja ja hyvää vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Erikoistutkija Sari Luostarinen koordinoi Manure Standards -hanketta, joka tukee HELCOM-suositusten laadintaa kansallisten lantastandardien käyttöönottoon. Ennen puheenjohtajan pestiään Luostarinen on tuottanut tietoa sekä osallistunut asiantuntijana erilaisiin HELCOM-tehtäviin.

Sari Luostarisen luotsaaman Agri-ryhmän vastuulla on tuottaa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä kestävään maatalouteen kaikille HELCOM-jäsenmaille. ”Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia ryhmän tavoitteiden ja tehtävien etenemisestä yhteistyössä HELCOM-sihteeristön kanssa. Sihteeristö valmistelee toimia ja puheenjohtaja vetää kokoukset ja ohjaa keskustelua”, Luostarinen sanoo.

Agri-ryhmä kerää tavoitteiden asettamiseen, toteuttamiseen ja seurantaan tarvittua tietoa useista eri lähteistä ja pyrkii huomioimaan eri maiden erityispiirteet maataloustuotannossa. Luostarinen näkeekin kompromissien löytämisen ensiarvoisena, jotta HELCOM-maat löytävät yhteisesti toteutettavia keinoja kestävämpien maatalouden käytäntöjen edistämiseksi. Toimiva vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on myös tärkeää. ”Kokouksiin osallistuu jäsenmaiden edustajien lisäksi erilaisia järjestöjä, kuten Itämeren alueen maanviljelijöiden ympäristöfoorumi BFFE ja luonnonsuojelujärjestöjä, kuten WWF ja CCB. Puheenjohtajan työtä on myös tukea keskustelua päätöksenteon ja toimijoiden välillä.”

Vastavalittu puheenjohtaja pääsee heti osallistumaan merkittäviin asioihin: HELCOMin tavoitteiden kannalta kriittinen Baltic Sea Action Plan on päivitettävänä, ja siihen liittyy myös Agri-ryhmän asioita, kuten esimerkiksi lannan hyödyntämiseen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöön liittyviä tavoitteita. ”Agri-ryhmän työsuunnitelmaa päivitetään, ja työn alla on myös Suomen vetämän Itämeren alueen ravinnekierrätyksen strategian luominen.”

Itämeren suojelukomissio (Helsinki Commission, HELCOM) on Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen allekirjoittajavaltioiden perustama hallitusten välinen järjestö. Se tarkkailee Helsingin sopimuksen soveltamista ja antaa suosituksia sopimusmaiden hallituksille. Suojelukomission työhön osallistuvat kaikki Itämeren rantavaltiot sekä EU:n komissio. Lisäksi joukko kansainvälisiä järjestöjä osallistuu työhön tarkkailijoina. Itämeren suojelukomission kansainvälinen sihteeristö sijaitsee Helsingissä.