Uutiset Maatalous, Tilasto

Viljan puinti on Suomen pelloilla parhaillaan käynnissä. Viljasatoarvio on tällä hetkellä keskinkertainen – noin 3,4 miljardia kiloa. Kokonaisuudessaan viljasato on jäämässä 15 prosenttia viime vuotta heikommaksi.

Ohraa 1,4 miljardia kiloa, kauraa 1,1 miljardia kiloa, vehnää 750 miljoonaa kiloa ja ruista vajaa 70 miljoonaa kiloa – se on arvio tämän vuoden viljasadosta viljalajeittain. Kaikkien viljojen sadot pienenevät viime vuodesta, suhteellisesti eniten rukiin sato. Ruissato ei kata kotimaista noin sadan miljoonan kilon vuosikulutusta, muiden viljojen sadot kattavat.

Infograafi, joka kertoo viljasatoarvion vuodelle 2020. Ohrasäkki 1430 miljoonaa kiloa, kaurasäkki 1119 miljoonaa kiloa, vehnäsäkki 750 miljoonaa kiloa ja ruissäkki 67 miljoonaa kiloa. Luonnonvarakeskus Luke satotilasto.

Ruissadossa huimia vuosittaisia satovaihteluita

– Ruissatoarvio, vajaa 70 miljoonaa kiloa, ei kata kotimaista vuosittaista käyttöä. Rukiin vuosittaiset satovaihtelut ovat viime vuosina olleet suuria, pääosin kylvöalan vaihtelun vuoksi. Viime vuoden 183 miljoonan kilon huippusatoa edelsi heikko 42 miljoonan kilon sato, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala.

Kaurasato notkahtaa vähiten

Kaurasatoarvio, 1,1 miljardia kiloa, pienenee viime vuodesta muutaman prosentin, mutta on kahdeksan prosenttia kymmenen vuoden keskiarvoa suurempi. Suomessa kauraa ei viljellä pelkästään kotimaiseen kulutukseen, vaan kaurasadolla on markkinoita myös ulkomailla. Viime vuoden sadosta vietiin kolmannes eli yli 400 miljoonaa kiloa. Samoin käynee nyt puitavalle kaurasadolle.

Herneen viljelyala ylitti peruna-alan

Arvio hernesadosta, noin 64 miljoonaa kiloa, lähes kaksinkertaistuu viime vuodesta. Huippusatoon siivittää historiallisen suuri kylvöala. Herneen kylvöala ylitti yli satavuotisen tilastohistorian aikana ensimmäistä kertaa perunan kylvöalan.

Perunasadosta odotetaan keskinkertaista, noin 650 miljoonan kilon, satoa. Perunasadossa vuosivaihtelut ovat olleet melko vähäisiä, kylvöalan hitaasta vuosittaisesta pienenemisestä huolimatta.

Herne (kuva: Erkki Oksanen)

Rypsi- ja rapsisato kutistuu

Rypsin ja rapsin viljelyala on vähentynyt viime vuosina, samoin satotasot. Tämän vuoden sato jäänee viidenneksen viime vuotta pienemmäksi, eli pienimmäksi yli 40 vuoteen.

Tilaston taustaa

Luken satotilaston elokuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria-keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta elokuun 24. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tietoihin.

Seuraava, maatiloilta saataviin tietoihin perustuva satotilasto, julkaistaan 24.11.2020. Satotilasto laajenee ja tarkentuu käsittämään alueittaisia satotietoja. Samalla satotilaston ennakkotiedoissa arvioidaan viljansadon määrä Ruokaviraston laatumääritelmien mukaisesti. Lopullisena vuoden 2020 satotilasto valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.