Uutiset Maaseutu, Maatalous, Puutarha, Ruoka

Maatilojen varastoissa oli ruoka- ja ruokateollisuusperunaa lokakuun puolivälissä 171 miljoonaa kiloa, josta ruokaperunaa oli 141 miljoonaa kiloa. Tätä alhaisempi varastomäärä on ollut vain syksyllä 2012.

Ruokaperunan varastokyselyyn kuuluu yli viiden perunahehtaarin tilat. Tilojen yhteisala jäi ensimmäistä kertaa historiassa alle 10 000 hehtaarin. Ruokaperunaa näillä tiloilla oli 7 723 hehtaaria. Myös viljelijöiden lukumäärä oli laskussa. Tänä vuonna perunaa tuotti 406 viljelijää, joista kolmannes Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Suomalaiset syövät pohjanmaalaisia perunoita

Pohjanmaalla on myös suurimmat viljelyalat ja varastomäärät. Ruokaperunan varastoista oli kolmen Pohjanmaan ELYn alueella yli 80 prosenttia. Suurimmat perunatilat olivat Pohjois-Pohjanmaalla, missä perunatiloilla oli keskimäärin 36 hehtaaria ruoka- ja ruokateollisuusperunaa. Seitsemällä tilalla viljeltiin ruokaperunaa yli 100 hehtaarin alalla.

Satotaso viimevuotista huonompi

Keskimääräinen satotaso jäi 30 tonniin hehtaarilta, kun vuonna 2020 satoa saatiin 32 tonnia hehtaarilta. Kuiva kesä myös lisäsi perunaruven määrää ja lajitteluhävikin määrä oli syyskuussa hieman edellisvuotista suurempi.

Haastava markkinatilanne

Vaikka perunaa on varastoissa tavanomaista vähemmän, se ei ole nostanut perunan viljelijähintaa. Itseasiassa syyskuussa ruokaperunan viljelijähinta oli 17,91 e/100 kg kun vuotta aiemmin hinta oli 19,15 e/100 kg. Prosentuaalisesti hinta oli reilut kuusi prosenttia edellisvuotista alhaisempi. Yksi mahdollinen hintatasoon vaikuttava tekijä ovat kasvis- ja perunakauppaan liittyvät kilpailutukset, jotka ovat pudottaneet hintaa alaspäin.

Tuotantopanosten hinta nousussa, mitä vaikutuksia ensi satokaudelle?

Maataloutta Suomessa ja muuallakin Euroopassa huolestuttaa tuotantopanosten hintojen nousu, joka taas johtuu pitkälti energian hinnan noususta. Sähköä kuluu perunatiloilla varastojen jäähdyttämiseen ja lämmin syksy lisää jäähdytystarvetta. Varsinkin lannoitteiden hinnannousu luo epävarmuutta maatilojen suunnitelmiin ensi kaudelle. Tilastokeskuksen elokuisen maatalouden tuottajahintaindeksin mukaan tuotantokustannusten nousulla ei ole juuri ollut vaikutusta maatalouden tuottajahintoihin. Perunan viljelyn kannattavuutta ja ensi vuoden viljelysuunnitelmia lasketaankin tänä syksynä tarkkaan.