Uutiset Maatalous, Ruoka, Tilasto

Tammikuun puolivälissä maatilojen varastoissa oli ruokaperunaa 109 miljoonaa kiloa eli 16 miljoonaa kiloa viimevuotista vähemmän. Varastot ovat tyhjentyneet viime talven tahtiin, mutta perunaa riittäisi kotimaan kulutuksen lisäksi vientiinkin. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan kokonaisvarastomäärä oli 127 miljoonaa kiloa.

Viime vuodet ovat olleet haasteellisia perunanviljelijöille. Vuosi 2012 jäi historiaan katovuotena. Vuosina 2013 ja 2014 perunan kokonaisviljelyala säilyi Luken satotilaston mukaan ennallaan noin 22 000 hehtaarissa, mutta satotaso ja sitä kautta myös kokonaissato jäi viime kesänä edellisvuotta alhaisemmaksi. Lisäksi perunamarkkinoiden toimintaa on haitannut tänä ja viime talvena Venäjän vientikiellot.

Perunan viennin aukeamista odotetaan tänäkin talvena

Lokakuun puolivälissä ruokaperunaa oli varastoissa 191 miljoonaa kiloa. Varastot ovat tyhjentyneet kolmessa kuukaudessa 27 miljoonan kiloa kuukausivauhtia eli viimevuotiseen tahtiin. Vaikka varastoissa oli jo alun perin viimevuotista vähemmän perunaa, on myös tänä talvena odotettu Venäjän viennin avautumista. Loka-marraskuun vienti on parhaimmillaan vuosina 2011 ja 2012 ollut 1,5 miljoonaa kilon luokkaa ja esimerkiksi syksyllä 2011 Venäjän viennin osuus oli peräti 76 prosenttia.

Suomalaisten perunat Pohjanmaalla

Laajamittainen perunatuotanto on vahvasti keskittynyt kolmen Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle. Tammikuun puolivälin 109 miljoonasta ruokaperunakilosta peräti 89 oli Pohjanmaan alueen viljelijöiden varastoissa. Eniten perunaa oli Pohjanmaan ELY-keskuksessa (33 miljoonaa kiloa) ja miltei sama määrä oli Pohjois-Pohjanmaalla (32 miljoonaa kiloa). Kolmantena oli Etelä-Pohjanmaan (24 miljoonaa kiloa). Yhteenlaskettuna Pohjanmaa viljelijöiden varastoissa oli 82 prosenttia koko Suomen ruokaperunavarastoista.

Ruokaperunan varastot kysytään kahdesti vuodessa

Ruokaperunan varastotilaston tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemään tilastoon, jossa selvitetään maatilojen varastoissa olevan ruoka- ja ruokateollisuusperunan määrää kahdesti vuodessa. Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljelevät tilat ja niiden tuotantoalat saatiin maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Sen mukaan ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeli viime kesänä 709 tilaa, ja viljelyala oli 11 882 hehtaaria.

Kysely tehtiin otantana niille tiloille, joilla oli viljelyssä ruoka- ja ruokateollisuusperunaa yhteensä yli 2 hehtaarin alalla. Otannassa oli mukana 347 tilaa, joista 94 prosenttia vastasi kyselyyn. Varastokysely tehtiin samoille tiloille kuin lokakuun puolivälissä. Ruokaperunan varastotilasto tehtiin 31.12.2014 saakka Tikessä. Tiken tilastot ovat 1.1.2015 alkaen osa Luonnonvarakeskusta.

Tilastoon liittyvät taulukot julkaistaan Ruokaperunan varastotilaston kotisivulla.

Muut aiheeseen liittyvä tilastot: Satotilasto