Uutiset Metsä, Tilasto

Suomen metsistä hakattiin vuonna 2015 metsäteollisuustuotteiden tai energian tuottamiseen kaikkiaan 68 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Määrä oli tilastohistorian korkein, ja lähes 3 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin edellisenä vuonna.

Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen tai vientiin hakattiin viime vuonna Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan yhteensä 58,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta – tukkipuuta 24,9 ja kuitupuuta 34,0 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaismäärä oli viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 12 prosenttia enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Edellisen huippuvuoden 2007 hakkuumäärä ylittyi niukasti.

Kuva: Essi Puranen, Luke.
Kuva: Essi Puranen, Luke.

”Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeena tai pientalojen polttopuuna käytettiin runkopuuta yhteensä 9,2 miljoonaan kuutiometriä. Tämä energiantuotantoon käytetty puumäärä kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja ylitti edellisen kymmenvuotisjakson keskiarvon runsaalla neljäsosalla”, kertoo tutkija Jukka Torvelainen Lukesta.

Hakkuukertymä nousi 68 miljoonaan kuutioon

Metsäteollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin hakatusta runkopuusta muodostuva hakkuukertymä oli vuonna 2015 kaikkiaan 68,0 miljoonaa kuutiometriä. Se ylitti edellisen vuoden määrän neljällä prosentilla, ja edellisen kymmenvuotisjakson keskiarvon 14 prosentilla.

”Lukessa arvioidaan, että metsiemme puuntuotannollisesti kestävä runkopuun hakkuumahdollisuus on tällä hetkellä noin 81 miljoonaa kuutiometriä teollisuus- ja energiapuuta vuodessa. Hakkuukertymätietojen perusteella siitä käytettiin koko maan tasolla 84 prosenttia”, tutkija Jukka Torvelainen Lukesta kertoo.

Puuston poistuma kasvoi 82 miljoonaan kuutioon

Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään hakkuista metsään jäävä runkopuu sekä metsään jäävä luontaisesti kuollut runkopuu. Vuonna 2015 nämä erät olivat yhteensä runsaat 14 miljoonaa kuutiometriä, joten puuston poistuma nousi 82 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Suomen puuntuotantoon käytettävissä olevissa metsissä on uusimpien mittaustulosten perusteella runkopuuta runsaat 2 100 miljoonaa kuutiometriä. Uutta runkopuuta kasvaa hieman yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten viime vuonna puuston kasvu ylitti hakkuut ja luontaisen poistuman noin 20 miljoonalla kuutiometrillä.