Uutiset Riista

Riistakolmioita lasketaan tänä kesänä 25.7.–9.8.2020 välisenä aikana. Laskennassa ovat mukana metso, teeri, pyy ja riekko sekä lehtokurppa, metsäjänis ja karhu.

Heinä–elokuun vaihteessa tehtävät riistakolmiolaskennat kertovat metsäkanalintujen kantojen tiheyksistä ja siitä, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä. Kesän 2018 riistakolmiolaskennat paljastivat kanalintukantojen lähteneen ilahduttavasti kasvamaan takavuosien aallonpohjan jälkeen. Viime vuonna kannat kasvoivat vielä entisestään.

Syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä. Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolenvälin jälkeen, ja lopullinen asetus tulee voimaan juuri ennen metsäkanalintujen metsästysajan alkua.

Suositeltavinta on tehdä laskenta kahden ensimmäisen viikon aikana eli 25.7.–2.8.2020, jolloin tulokset ennättävät varmasti metsästysasetuksen pohjaksi. Jotta tulokset saadaan ajantasaisesti käyttöön, palautukset suositellaan tehtäväksi riistakolmiot.fi-sivuston kautta. Mikäli laskentatulokset palautetaan paperisena, lomakkeet ja kartat kannattaa postittaa hyvissä ajoin. Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi-sivustolta.

Laskenta suoritetaan vapaaehtoisvoimin

Riistakolmiot ovat pysyviä, metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on neljä kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät.

Viime vuosina kesälaskentaan on osallistunut noin 6000 laskijaa tuhannella riistakolmiolla. Riistakolmioiden kesälaskennassa keskitytään metsäkanalintuihin, talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Yläreunan kuva: Pixabay.