Uutiset Riista

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika on tänä vuonna 27.7.–11.8.2019. Laskennassa ovat mukana metso, teeri, pyy ja riekko. Syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä.

Pyyn poikanen. Kuva: Antti Härkälä, Luke.

Metsäkanalinnuilla on takana kolme heikkoa lisääntymiskautta. Huonot lintuvuodet näkyivät myös saaliissa. Viime vuonna kanalintujen tilanne kääntyi jo parempaan suuntaan ja lintukannoissa nähtiinkin ilahduttavaa elpymistä. Useimmilla alueilla laskennoissa havaitut lajien poikasosuudet olivat korkeat.

Heinä-elokuun vaihteessa tehtävät riistakolmiolaskennat kertovat, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä.

– On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kolmio lasketaan suositeltuna aikana ja tulokset palautetaan heti laskennan jälkeen. Riistakolmiot.fi sivun kautta 11.8 mennessä palautetut tulokset ennättävät vielä metsästysasetuksen pohjaksi, Luonnonvarakeskuksen (Luke) erityisasiantuntija Katja Ikonen korostaa.

Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolenvälin jälkeen ja lopullinen asetus tulee voimaan juuri ennen metsäkananlintujen metsästysajan alkua. Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi-sivustolta.

6000 vapaaehtoista laskijaa tuhannella riistakolmiolla

Riistakolmiot ovat pysyviä, metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on neljä kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät.

Viime vuosina kesälaskentaan on osallistunut noin 6000 laskijaa tuhannella riistakolmiolla. Riistakolmioiden kesälaskennassa keskitytään metsäkanalintuihin, talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.