Uutiset Maatalous
Kuva: Jouko Kumpula/ Luke
Kuva: Jouko Kumpula/ Luke

Poronhoitovuotena 2013–2014 porotalouden kannattavuus pysyi kolmantena perättäisenä vuotena yhtä heikkona, vaikka poronlihan hinta kohosi melkein yhdeksään euroon kilolta. Yritykset saavuttivat noin kolmanneksen tavoitellusta korvauksesta omalle työlle ja omalle pääomalle. Yrittäjätulo oli 8 200 euroa yritystä kohti.

Erot etelän ja pohjoisen välillä tasoittuivat

Porotalouden yrittäjä saavutti 4,7 euron tuntipalkan ja 1,6 prosentin koron omalle pääomalle. Erityisen (pohjoinen alue) ja muun poronhoitoalueen (eteläinen alue) perinteisesti suuri kannattavuusero tasoittui. Erityisen poronhoitoalueen kannattavuutta nakersivat etenkin ajoneuvokulujen ja työmäärän voimakas kasvu sekä teurastulojen vähentyminen. Muulla poronhoitoalueella teurasmyynnin kasvu sekä tarvike- ja rehukulujen väheneminen siivittivät edellisvuotta parempaan tulokseen.

– Hyvin kannattavien porotalousyritysten yrittäjätulo oli keskiarvoon nähden kaksinkertainen, kun taas heikosti kannattavilla yrittäjätuloa ei jäänyt lainkaan. Hyvin kannattavien yritysten porokarjat ovat kaksinkertaiset ja työmäärä alle puolet heikosti kannattaviin verrattuna, kertoo tutkija Jukka Tauriainen Luonnonvarakeskuksesta.

Hyvin kannattavien yritysten tuotantokustannukset eloporoa kohti ovat noin puolet heikommin kannattavien kustannuksista ja teurastuotto 1,3-kertainen heikkoihin verrattuna.

Tulos tulee lihanmyynnistä

Poronlihan myyntituotot pienenivät edellisvuodesta 15 200 euroon yritystä kohti. Lihan myynnistä porotalousyritykset saivat 43 prosenttia 35 000 euron kokonaistuotosta. Tuen osuus kokonaistuotosta oli ilman investointitukia 16,4 prosenttia, kun maataloudessa se on noin 40 prosenttia. Jos mukaan otetaan tukien kanssa lähes yhtä suuret vahingonkorvaukset niin valtion ja vakuutusyhtiöiden kassasta tulevien tuottojen osuus kasvaa 32 prosenttiin.

Tuotantokustannukset olivat keskimäärin 51 000 euroa yritystä kohti. Poronlihan tuotantokustannus kohosi jo 28 euroon kiloa kohti. Siitä poromiehen kukkarosta rahana maksettavien kustannusten osuus on 11,4 euroa.

Tietoa maksutta verkkopalvelussa

Porotalouden kannattavuusseurannan tulokset ovat nähtävissä Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-sivustolla Porotalous-verkkopalvelussa. Palvelussa käyttäjä voi selata valmiiksi laskettuja taulukointeja tai valita itse, minkä alueiden ja minkä kokoisten yritysten tuloksia haluaa tarkastella.

Tulokset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon, joka koostuu vuosittain 75 porotalousyrityksen tiedoista.