Uutiset Maatalous, Talous

Vuodenvaihteessa käynnistetty Paloma-hanke hakee ratkaisuja poronhoidon, maanviljelyn, vakituisen ja loma-asutuksen yhteiselolle Koillismaalla. Kuusamossa tulevat kokeiltaviksi muun muassa poropuhelimet. Hanketta vetää Luonnonvarakeskus (Luke) ja siinä ovat mukana Lapin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Metsien hakkuut, soiden ojitukset, kaivos- ja tuulivoimahankkeet, turvetuotanto, maatalous, asutus, tiestö ja loma-asutus muuttavat porolaitumia. Poronhoidon haasteena on sopeutuminen näihin muutoksiin, jotka ovat jatkuneet vuosikymmeniä.

Poroilla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus.

– Joskus porot kuitenkin hakeutuvat alueille, joihin niiden ei ole suotavaa mennä, kuten pelloille ja pihoihin. Tästä aiheutuu ristiriitatilanteita muun muassa poronhoidon ja maatalouden välille. Eniten ovat nousseet esille maatalouden, vapaa-ajan asutuksen ja paikoin myös vakituisen asutuksen kokemat haitat porojen ei-toivotuista vierailuista, toteaa Paloma-hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Juha Hiedanpää Lukesta.

Pihaporo. (kuva: Mikko Jokinen)

Tavoitteena elinkeinojen ja maankäytön rinnakkaiselo

Paloma-hanke (Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin) hakee ratkaisuja eri elinkeinojen ja maankäyttömuotojen rinnakkaiseloon kolmella tavalla. Ensinnäkin ristiriitatilanteiden taustat selvitetään, jotta voidaan paremmin ymmärtää, millaiset ratkaisut olisivat mahdollisia.

Toiseksi kokeillaan Rovaniemen alueella toimivaksi osoittautunutta poropuhelinpalvelua, joka tarjoaa neuvontaa akuuteissa ongelmatilanteissa. Kolmanneksi tarkastellaan mahdollisuutta perustaa yhteistyöryhmä, joka pitemmällä aikavälillä etsisi ratkaisuja ristiriitoihin. Ryhmässä ovat edustettuina paikalliset osapuolet.

Tervetuloa keskustelemaan

Paloma-hanke järjestää aloitusseminaarin Kuusamon kaupungintalolla (Keskuskuja 6) 22.1.2019 klo 9–16. Seminaarissa esitellään hanketta ja keskustellaan työpajoissa poronhoidon ja maatalouden, vapaa-ajan asumisen ja matkailun suhteista. Tämän lisäksi pohditaan ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja minkälaisia toimintatapoja kannattaisi edelleen kehittää.

Tilaisuus on avoin kaikille halukkaille. Paikalle toivotaan erityisesti maanviljelijöitä, mökkiläisiä, maan- ja metsänomistajia, poronhoitajia ja muita kuusamolaisia – heitä, joita seminaarin aihe tavalla tai toisella koskettaa.

Katso myös